Бърза проверка на здравните осигуровки

Ако желаете да се осведомите дали сте здравно осигурени, трябва да посетите Интернет страницата на НАП. След като я отворите, можете да изберете една от опциите за проверка. Най-често, това е опцията с проверка на ПИК кода. За да получите достъп до информацията за здравно осигуряване е необходимо да въведете задължителна информация и данни, под формата на ЕГН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ, ако сте юридическо лице. В последния случай се нуждаете от въвеждането на Идентификационния номер на ЮЛ. Следващата стъпка е да се въведе ПИК и да се продължи с влизането в системата.
Това са трите стъпки, с които ще можете лесно да проверите своите здравни осигуровки:

 1. Натискате върху „Вход в портала на е-услуги със свободен достъп“.
 2. Следващата стъпка е кликването върху „Здравноосигурителен статус – проверка“.
 3. След това се въвежда ЕГН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ на юридическо лице.

За осигурените лица, които не разполагат с ПИК, съществува и възможност за проверка, която е с по-свободен достъп. В отделението „Е-услуги за свободен достъп“ се избира „Вход“. В този случай се появяват няколко възможности за кликване: „Здравноосигурителен калкулатор“, „Здравноосигурителен статус“, „Публичен регистър на обезпечения“, „Лица, регистрирани по ЗДДС“. При избор на втората възможност – „Здравноосигурителен статус“, ще трябва да въведете ЕГН, ЛНЧ, служебен номер на НАП или БУЛСТАТ на юридическо лице. Така ще получите необходимата информация.

Проверка на здравни осигуровки

За хора, които са трайно безработни, е необходимо сами да внесат задължителните си здравни осигуровки. Това се извършва в структурите на НАП в населените места, където е постоянният адрес на лицата. Внасянето на задължителните здравни осигуровки от тези лица се прави, въз основа на попълване на т. нар. „Образец 7“. Декларацията може да се попълни в местните структури на НАП или да се изпрати по пощата. Важно е да се спазват сроковете, за подаване на тези документи. Подаваните документи трябва да са попълнени до края на месеца, предхождащ месеца, в който се прекратяват трудовите правоотношения и съответно – плащането от работодателя на задължителните здравни осигуровки на лицата. Когато не се спази срока или се пропусне да се подаде декларацията „Образец 7“, лицата подлежат на финансова санкция от 1000 лева. При неплащане на здравни осигуровки за три месеца в последните 36 месеца, тогава здравните права на лицата ще бъдат преустановени. Те ще бъдат възобновени, когато се изплатят задълженията към НАП.

Сметка към EVN България

Проверка и плащане на сметка за ток към EVN България

Когато посетите сайта на „ЕVN България Електроснабдяване ЕАД“ – www.evn.bg , ще видите няколко секции, които се отнасят за клиенти на компанията. Първата от тях, Частни клиенти, има следното съдържание :

 • Проверка на сметка
 • Електрическа енергия
 • Топлинна енергия
 • Енергийна ефективност
 • Бюлетин на клиента

Освен тях, на същата страница, можете да намерите цялата най-често търсена информация, разделена в две групи :

 1. Електроенергия : промяна на потребителя/закриване на партида,
  включване към електрическата мрежа (процеса завършва с договор), известяване преди спиране на захранването за неплатени сметки,
  поставяне на електромери/смяна на тарифност, фактура за употребената енергия, както и някои полезни съвети;
 2. Топлоенергия : смяна на името на клиента/прекратяване на договор,
  присъединяване към топлофикационната мрежа, устройства за измерване на топлоенергията, управление и ремонт на отоплителните средства;

Проверка на сметка към ЕВН

Плащане на сметка

Чрез платформата EVN Онлайн плюс можете да проверявате и заплащите дължимото към Електроснабдяване или Топлофикация. Услугата предлага изгодни условия : сигурност на личните данни при регистрация, справка както за настоящи, така и за стари сметки, онлайн превод чрез кредитна или дебитна карта към БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ;

Как да се регистрираме ?

Нужни са Ви само клиентски номер, номер на фактура съставена за Вас като потре-бител и актуален имейл, който използвате .
След това, можете да поискате издаване на „е-фактура”. Услугата трябва се заяви в EVN Офис или да изпратите попълнен и подписан формуляр Декларация за битови клиенти за топлоенергия на адрес: EVN България, 4000 гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов №37 или по електронен път на : info@evn.bg.

Срокове за плащане на електроенергия

От май-юни 2016 г. излезе новият график за издаване на фактури, което означава че някои клиенти ще заплатят две сметки през май или юни, но това няма да надвиши броя на годишните плащания, който е дванадесет.
Съществуват четири различни срока, в които групите платци погасяват задълженията. Подробностите може да намерите на същата страница или върху касовият бон(полето означено Срок за плащане – неизменяем, десет дни от издаването на фактурата).

Допълнителни услуги

Ако предоставите Ваш телефон или имейл, дружеството безплатно ще Ви информира(чрез SMS или писмо) за предстоящо спиране на захранването към имота, който ползвате.
В същата секция ще видите всички често задавани въпроси свързани с отчитането и издаването на фактури.

Начини на плащане

Възможностите включват :

 • Плащане с карта чрез EVN Онлайн плюс;
 • Незабавно инкасо;
 • Интернет банкиране (предварително заявена услуга);
 • Банкомат;
 • ePay.bg;
 • Transcard;
 • SMS

Изписани са и IBAN номерата на банките, към които да платите :

 • За електричество, към Ситибанк Н.А. – клон София, ВІС: CITIBGSF ; IBAN: BG39 CITI 9250 1000 1090 01 ;
 • За топлоенергия, към ING Bank – София, BIC: INGBBGSF ; IBAN: BG49 INGB 9145 1002 4596 23;

За допълнителни въпроси и справки към дружеството, в секция Контакти ще видите телефоните, на които да се свържете : 0700 1 0007 – за потребители на електроенергия и 0700 1 7898 – за топлоенергия.

Софийска вода – плащания и услуги

Плащания, услуги, информация за аварии и проверка на сметки към „Софийска вода“ АД

В сайта на Софийска вода – sofiyskavoda.bg , секция Електронни услуги предлага бърза проверка на сметката, след като направите регистрация с Ваш имейл и парола за сайта.

Важно!!! За да можете да проверите сметката си първо трябва да се регистрирате

Регистрирай се за електронните услуги на „Софийска вода“ АД  тук!

Предимствата при регистрация са няколко:

 1. Край на хартиените фактури
 2. Добавяне на няколко клиентски номера към един имейл и лесно следене на потреблението за няколко имота, подаване на онлайн самоотчет, филтрирана информация, която да послужи за графиците за отчитане от нашите инкасатори,
 3. Получаване на СМС преди предстоящо спиране на водата към Вашия район.
 4. Освен това спестявата много време при получаване на електронна фактура – вместо да чакате 3 дни, получавате сметката си за 3 минути

Под това съдържание, можете да намерите примерна фактура, която да Ви запознае с всички услуги, за които плащате. Освен потреблението, на първа страница е включено :

Отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и пресмятане на ДДС. На следва-щите страници подробно е разграфено месечното отчитане на водомерите за този месец, като за сравнение е приложена и консумацията от предходен. Следват : потреблението по водомери, индивидуален дял от общото, цялостното количество на имота за периода, коефициент за изчисление на индивидуалните дялове, начина за пресмятане;
В Профил на купувача ще видите обявените от Софийска вода оферти, процедури и публични изпълнения по Закона за обществените поръчки. Обявите изискват регистра-ция в секция Процедури по ЗОП.

Бързи връзки към информация и услуги

Софийска вода ремонти и аварии

Сметки и плащания, от отдел Услуги, е мястото на което можете да :

 • Издаване на дубликат на фактура, както и цената;
 • Служебна бележка за търговска регистрация;
 • Споразумение за разсрочено плащане;
 • Промяна на броя ползватели на водата;

На същата страница – Водомери : доставка, монтаж и пломбиране на водомери, поставяне на водомери с дистанционно отчитане, монтиране на индивидуални водомери, които са собственост на клиента;
Водопроводни услуги : изграждане на водопроводно отклонение , откриване на скрити течове, терминално прекъсване на водоснабдяването, трасиране;
Канализационни услуги : почистване на канал, изграждане на канализационно отклонение, изпомпване на отпадъчни води от шахтите;
Собственост и продажба : промяна на собствеността/правото на ползване, откриване на индивидуална партида;
Технически подробности : издаване на данни за ВиК мрежи и съоръжения, съгласуване на проектните решения между институциите, строителни проекти, становища, договори;
Лабораторни анализи на проби от питейната вода (включително утайки), както и от други източници;

За допълнителни подробности може да се обадите на тел. 0700 1 21 21.

Работно време:

От понеделник до петък
08:00 – 19:00

Центрове, офиси за обслужване на клиенти

 • Възраждане – жк Зона Б-5, бл. 6, вх. Б
 • Красно село – жк Красно село, ул. „Цар Борис III“ 93-95 (ъгъла с ул.“Хайдушка гора“)
 • Люлин – жк Люлин 5, бл. 549, вх.Е
 • Младост – жк Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 2А (входът е от страната на бул. „Ал. Малинов“)
 • Надежда – кв. Надежда 1, бул. „Кирил Дрангов“, бл.172, вх.3
 • Оборище – ул. „Хан Крум“ 30 ; ул. „Сердика“ 5, НАГ, Столична община
 • Подуяне – жк Сухата река, бл. 225 А

Телефон на клиента:

Телефон

 

Фактура Софийска вода
Фактура Софийска вода
Фактура Софийска вода
Фактура Софийска вода

Енерго Про – проверка на сметка и плащане

Мрежата на ЕНЕРГО-ПРО

На сайта на „Енерго-Про“ Варна ЕАД : https://www.energo-pro.bg , потребителите на енергодоставчика могат да проверят своята сметка, както и да се запознаят с всички услуги на компанията.

Енерго Про – проверка на ток

В графа Клиенти от главното меню, са описани цените на потребление за битовите и стопанските клиенти. Съществуват двойнотарифни – с дневна и нощна тарифа, както и еднотарифни електромери-отчитащи само една скала, като разходът се пресмята за килоВат часа. Ако искате да смените вашият електромер, трябва да посетите офис на компанията, да подадете заявление и да платите за услугата.
Пълният ценоразпис се намира в същата графа под името Цени на допълнителни услуги. Освен паричната стойност за дадена манипулация е обявен и срок за изпълнение, който никога не надвишава 30 дни. Не всички административни дейности се заплащат, като някои са съобразени със Закона за енергетиката, който облагодетелства т.нар. „уязвими клиенти“. Съдържанието на съответния закон може да бъде намерено в графа Допълнителна информация.
В секция Начини на плащане ще се запознаете с вариантите за издължа-ване на „Енерго-Про“ЕАД.

По банков път :

 • Декларирано желание за директен дебит, чрез Вашата сметка всеки месец;
 • Използвайки ePay функция от банкомат и въвеждайки Търговският идентификационен код на енергодоставчика;
 • Превод по банковата сметка на ЕНЕРГО-ПРО;

На място :

 • В Центъра за обслужване на клиенти;
 • Чрез платформите Easypay и FastPay;
 • В офисите на Български пощи;
 • Касите на Информационно обслужване;

По Интернет :

 • Чрез услугата електронно банкиране на Вашата банка;
 • Онлайн системата Epay.bg;

Винаги можете да проверите дължимото по вашата сметка онлайн, като попълните 10-цифреният код на клиентския Ви номер. Всички други справки се правят по същия начин или по телефона на дружеството –
0700 1 61 61;
Както и други големи компании, ЕНЕРГО-ПРО също издава фактури в електронна форма със следните ползи: удобство, бързина, сигурност, опазване на околната среда;
Важното тук е, че трябва да подадете бланка (която можете да намерите в Заявете електронна фактура ) по няколко начина:

 • Лично на адрес : Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Г;
 • Сканирана бланка на service@energo-pro.bg;
 • Чрез факс на номер 052 577 665;
 • В Център за обслужване на клиенти;

Местоположението на всички пунктове за работа с потребители са качени онлайн на Нашите адреси заедно с работното им време.
В секцията Как да стана клиент ще намерите необходимите указания как да се присъедините към  „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и да станете потре-бител на достъп и пренос на електроенергия.

Проверка на сметка към ЧЕЗ

Проверка на ток към ЧЕЗ ГРУП, един от най-големите енергодоставчици в България, скоро отпразнува своя единадесети рожден ден. На сайта на компанията –
http://www.cez.bg/ , потребителите могат да проверят сметката си, както и да намерят друга полезна информация.
В графата Електронна фактура можете да заявите получаването на такава, като се регистрирате. Данните, които се изискват са : клиентски номер (който можете да намерите върху всяка фактура), оторизационен код, имейл адрес, телефон; После трябва да отговорите на няколко въпроса, свързани с SMS известия и желание за получаване на материали от ЧЕЗ.

Проверка на сметка в сайта на ЧЕЗ

Получаването на SMS е полезна услуга, която Ви информира за :

 • Неплатени задължения
 • Статус на сметката Ви
 • Известия за предстоящо спиране на тока

В секция Аварии и текущи ремонти се прави справка дали в момента към вашето населено място е прекъснато захранването.
Следва Дистанционно обслужване, където можете да заявите определени услуги да се извършват след обаждане по телефона. Разбира се, опцията е възможна само ако е предварително попълнен от Вас формуляр в Центровете за клиенти. Общите правила за услугата ще видите на същата страница.
Калкулатор за изчисляване на месечна консумация на електроенергия е полезна и бърза възможност за пресмятане на сметката Ви. Единственото, което трябва да знаете са показателите на тарифите Ви (дневна и нощна, ако сте на двутарифен план). Калкулаторът събира целият разход по процеса на електроснабдяване и създава данъчна основа, върху която се начислява ДДС.

Възможности за плащане :

По банков път чрез : превод от банков клон, кредитна или дебитна карта през банкомат (не забравяйте Вашият Клиентски номер), разплащателна сметка от банката;
По Интернет чрез : интернет банкиране, платформата ePay на сайта-
www.ePay.bg (изисква регистрация), системата UPAY на ОББ на техният сайт – https://www.ubbpay.bg, както и през Транскард (www.transcard.bg )и
iCard (www.icard.bg);
Чрез SMS – отново през ePay и iCard; Задължително от български номер и през валидна банкова карта.
По сметките на Сити Банк и ING Банк;
В офисите на EasyPay и FastPay;
В клон на Български пощи;
В пунктовете на ДСК и УниКредит Булбанк;

Присъединяване към мрежата на ЧЕЗ :

В графата Нови клиенти ще намерите всичко необходимо, за да заявите Вашето желание, като битов или небитов абонат. Услугата се заплаща, като цената за монтиране на електромер(ако такъв план бъде одобрен) не е посочена и трябва да се направи справка на телефона на снабдителя –
0700 10 010;

Топлофикация София

Обслужване и плащания към Топлофикация

След пускане на парното в дома Ви, освен топлина можете да очаквате и сметките за услугата. Бързо можете да проверите вашите задължения на сайта на „Топлофикация София“ ЕАД :

Топлофикация София – проверка на сметка

 

Новини за аварии – Топлофикация София

На първоначалната страница ще видите различни секции, които се отварят в отделно меню. Битовите и корпоративните платци ще намерят за полезно „В помощ на клиента“ следните заглавия:

 • Цени и начини за плащане
 • Абонатни станции
 • Законодателна рамка

Освен тях, всички длъжници могат да прочетат за програма „Лоялен клиент“, в която е описано как да получите 3 % отстъпка, както и възможности за разсрочено плащане. Във „Формиране на месечната сметка“ се осведомявате за начините за отчитане на потребление във вашия дом. Други услуги включват : установяване на погасителни задължения, ползите от преминаването към електронна фактура, промяна на партида/титуляр, пестене на енергия (14 съвета), присъединяване на нови клиенти към „Топлофикация София“, действия при липса на топлоенергия, информиране за сроковете на отоплителния сезон, отказ от потребление.
Относно плащанията – срокът е до 45 дни след изтичането на периода, за който се начисляват.

Начините за плащане включват :

 • В 10 каси в големите квартали на София;
 • В 16 пощенски офиси в столицита;
 • В пунктовете на Easy Pay;
 • В пунктовете на Fast Pay

Безкасови плащания :

 • На банкомат;
 • ePay;
 • Транскарт;
 • Чрез разплащателна сметка в банка;
 • Плащане по банков път

След това са приложени банковите сметки, към които да заплатите като битов или селкостопански потребител (към Общинска банка АД).
В същата секция можете да направите справка колко ще заплатите за обслужване от конкретен тип. Примерно, ако желаете издаване на писмена справка за плащания за период от 3 до 5 години, за 1 брой това ще ви струва 26 лв.
Също така, имайте впредвид ценовата разлика, при услуги които се заявяват лично от вас, и от такива които са предявени от етажната собственост (до няколко лева, само за посещение). Отделно, всяко едно фиксиране на дата и час, допълнително ускъпява процедурата.
Сложен е и ценоразпис на диспечерската аварийна услуга, която е една от най-скъпите, особено ако трябва да се спре топлоподаването между вътрешна отоплителна инсталация и повече от едно спукано отоплително тяло.

Проверка на сметка онлайн

Когато посочите върху надписа от началната страница, ще Ви излезе поле, което трябва да попълните с вашия абонатен номер/код на платец и да натиснете „Провери“.