Първия в света генератор на енергия, използващ морските вълни

Ирландия ще инсталира първият си генератор на енергия, използващ енергията на морските вълни. Този проект е част от инициативата за изграждане на тестова инсталация за използване на морските вълни, намираща се на миля и половина от брега на Галуей, Западна Ирландия. Доставянето на генератора Wavebob и изграждането на тестовата инсталация Galway Bay с площ 37 хектара е възможно благодарение на института Marine Institute и Алтернативна енергия Ирландия /SEI/. Центърът Galway Bay ще е отворен за инженери и учени за провеждане на тестове на прототипни генератори с цел пълноценно използване на енергията на Атлантическия океан.

По думите на Питър Хефърман, изпълнителен директор на Marine Institute, най-мощните морски вълни в света са тези по западното крайбрежие на Ирландия. Той също така смята, че технологията за добиване на енергия от морските вълни тепърва започва развитието си и, че Ирландия има потенциал да стане водеща световна сила в този отрасъл.

Учени се надяват Wavebob да докаже, както собствения си потенциал за работа, така и теоретично изчисления енергиен потенциал на крайбрежието. Самият генератор вече е преминал щателна проверка и теоретично моделиране, съпътствано от множество тестове в изследователския център Maritime Research Center и университета University College Cork.

Двете институции са работили заедно по проучванията, целящи създаването на стратегия за развитието на технологиите за използване на енергията на океанските вълни в Ирландия. Тази стратегия дефинира фазов подход, съобразен с развитието на технологиите и нивата на инвестициите, необходими за развитие на океано-енергийната индустрия в Ирландия. Marine Institute и SEI са инвестирали 300 хил. EUR в университетски изследвания и още 850 хил. EUR в индустриални изследвания на технологиите за извличане на енергия от океанските вълни.

Специалисти прогнозират, че осъществяването на Стратегията за развитие и използване на океанската енергия ще доведе до значително развитие в технологично отношение и по отношение на инвестициите. През 2004 г. на срещата на морските учени EurOcean, проведена в Галуей, португалският специалист по океанска енергия Тереза Понтес заяви, че около 20 млн. домакинства в Европа могат да бъдат захранени с алтернативна енергия от океана. Според нейни изчисления чрез използването на океанската енергия Европа може да произвежда около 200 млн. Мвт/часа електроенергия годишно. Учените от Marine Institute от своя страна вече са изготвили седем годишна стратегия за използването и развитието на 220-те млн. хектара подводна територия на Ирландия.

Вашият коментар