Бум на енергията, генерирана от домакинствата

Английска компания очаква бум на енергията, генерирана от домакинствата

Все повече домакинства във Великобритания се надяват микрогенераторите на енергия да намалят сметките им за отопление и електричество, а излишната енергия, пренасочена към мрежата, да им донесе допълнителни доходи, твърди доклад на компанията CarbonFree. Ако тенденциите в цените на енергията се запазят, домакинските микрогенератори постепенно ще се свържат в огромна енергийна мрежа, се посочва в документа.

Според главният анализатор на CarbonFree Реми Уилкинсън, ръстът на алтернативната енергия, генерирана от домакинства, неминуемо ще доведе до преструктуриране на добива и най-вече на пазара на електроенергия. Според Уилкинсън, когато енергийните доставчици загубят домакинствата като клиенти, ще се наложи компаниите да преосмислят изцяло бизнесстратегиите си.

В доклада, озаглавен “Домакинствата като доставчици на енергия”, се твърди също, че през следващите 5 години този пазар в Обединеното кралство ще възлиза на повече 1 млрд. USD годишно, в зависимост от броя на къщите, които ще инсталират собствени енергийни системи. CarbonFree определя три области, в които енергийните компании вече въвеждат домакинските микрогенератори, отваряйки цял нов пазар. Една от тези области включва наземните геотермални отоплителни системи, които могат да заместят традиционното централно парно отопление.

Докато технологията за добив на енергия от топла вода не позволява препродаване на електроенергията, нейното голямо предимство е значителното намаляване на домакинските разходи за осигуряване на топла вода. В доклада на CarbonFree се подчертава също, че докато малките DIY (Do It Yourself) слънчеви системи за топла вода са евтини и лесни за поддръжка, разходите по инсталацията им ги доближават до големите системи, използвани с търговски цели. Докладът отбелязва, че въпреки високата цена на слънчевите фотоволтаични системи, тяхното инсталиране е много по-лесно и евтино. Друго предимство на тези системи е, че при подходящи климатични условия те генерират голямо количество енергийни излишъци, а и в много страни фотоволтаичните системи са стимулирани чрез данъчни облекчения от страна на правителството.

В доклада на CarbonFree също така се посочват малките вятърни турбини като финансово изгоден начин за производство на електричество в рамките на домакинството. Въпреки това според Уилкинсън производителите трябва да намалят цените на малките вятърни системи. По думите му за момента компаниите, доставящи подобни инсталации, все още не успяват да разработят технология, която да осигури достатъчно ниска пазарна цена на продуктите. Ако съществуващите производители на малки вятърни турбини не се справят с този проблем в близко бъдеще, то те със сигурност ще изгубят и малкото постигнато на пазарите в Европа и САЩ, пише още в документа.

Вашият коментар