История на ядрената енергетика в България

История на ядрената енергетика в България

Начало за използване на ядрената енергия за мирни цели у нас е поставено със сключване на междуправителствена спогодба между бившия СССР и България от 14 юни 1955г. и разпореждане на Министерския съвет от 23 юни с.г. По силата на тези документи се извършва селекция на български кадри – ядрени физици и инженери. Започва изграждане в София на атомна научно-изследователска база към Физическият институт на БАН. През 1962г. е въведен в работа изследователския реактор ИРТ-2000. С това се залагат основите за прилагане на ядрени технологии у нас – Хронология.

От 1990г. под ръководството на МААЕ се провеждат мисии за преглед и проверка, както и планиране на мерки за повишаване на безопасността на блоковете на АЕЦ “Козлодуй” и особено за енергоблокове 1÷4 с реакторни инсталации ВВЭР-440, модел В-230:

Основните проектни парметри и характеристики на реакторните инсталации на АЕЦ “Козлодуй” са приведени в Таблица №1

Инсталирането на електрическите мощности и производството на електроенергия от тях до 2000г., както и делът им от общия електроенергиен баланс в България е показано в Таблица№2

През 1981г. е избрана и утвърдена от МС втората площадка “Белене” за изграждане на АЕЦ. Още същата година започва инженерното усвояване на площадката. Проектът за централата е разработен през 1987г., предвиждащ изграждане на 2 енергоблока по 1000MW по проект подобен на АЕЦ “Козлодуй”. Същата година започва изграждане на първия енергоблок на централата.

На Атомната централа – АЕЦ “Козлодуй” от началото на експлоатация – 1974г. до сега, по Международната 7-степенна скала за ядрени събития не са допускани и възниквали инциденти над ниво 2, при критично ниво 3 – сериозни инциденти и аварии, съпроводени с радиоактивно замърсяване на околната среда.

Вашият коментар