Ефективност и удобство: Как да постигнем желаното отопление на дома с помощта на газови инсталации

Отоплението с природен газ може да отговори максимално на очакванията ни, тъй като включва три основни преимущества 

През зимния сезон всеки от нас е изправен пред сериозното предизвикателство да осигури желаното отопление, създавайки си максимален уют, като същевременно съумее да не натовари крайно бюджета си.

Ефективност, удобство и икономичност – трите преимущества при използването на газови инсталации в дома.

Решението в тази посока може да включва избор на газов котел, чийто особености и видове зависят от съответните потребности. Тези детайли подлежат на обсъждане и се планират при консултация с представители на професионална фирма в сферата на отоплението с газови инсталации.

Мощността е ключова характеристика, когато инвестираме в газов котел, като неговите функции и материалът, от който е изработен, също не са за подценяване.

Конвенционални и кондензни газови котли

Конвенционалният модел има електронно управление и се отличава с висока ефективност при минимални топлинни загуби.

Кондензен тип котел залага на усвояването на топлината на водните пари, които се отделят при изгарянето на природния газ. Основната разлика при него е, че е нискотемпературен, в сравнение с конвенционалния.

Високотемпературните са изградени така, че да имат мощен коефициент на полезно действие, работейки на пълно натоварване. Докато кондензните, поради своята структура, имат друг принцип на топлообмен. Колкото по-ниска е температурата на подаващия топлоносител, толкова техните резултати са по-високи. Целият процес е свързан с отделянето на конденз, откъдето и им е дадено наименованието.

Основни параметри, съществени при избора ви          

  1.   Енергията, която се отделя при горивния процес

Става дума за мощността, а отговорът ще получите, когато сами се запитате от какъв обем точно се нуждаете. Този въпрос изисква задълбочени и отговорни топлинни изчисления на имота, като се отчита площта, изложението и наличната изолация на стените, тавана и пода. Допълнителна преценка трябва да се направи, ако ще разчитате на газовата инсталация да ви захранва с отопление на водата в дома.

  1.   Регулиране на потреблението

Някои котли имат опция да променят мощността си, откликвайки на моментните потребности на жилището. При други тази функция не е част от техническите характеристики, което означава, че котелът достига температурната граница и се изключва, след което отново се включва при нужда.

  1.   Коефициент на полезно действие

Ако не сте внимавали в часовете по физика, сега е моментът да си опресните тези уроци. Вложената топлинна енергия и приетата такава е съотношението, което ни е важно, за да установим коефициента на полезно действие в случая. Подборът на отоплителните съоръжения е съществен, за да постигнем гарантирана ефективност на системата. Счита се, че при стандартните котли КПД е около малко над 90 на сто, а при кондензните – той надвишава 100 процента.

При необходимост от експертен съвет и конкретни насоки свържете се с Германов Пайп – доставка, изграждане и поддръжка на газови инсталации

Вашият коментар