Справка за сметки към Мтел, Виваком и Теленор

Проверка на фактури към Vivacom, Mtel, Telenor 2018г.

Отдавна отмина времето, когато телефонната сметка беше проверявана единствено в офисите и клоновете на съответните телефонни компании. Сега съществува доста лесен и удобен начин за следене на вашето потребление на разговори, текстови съобщения и потребление на мобилен Интернет. То може да бъде проверявано в сайтовете на големите телекомуникационни компании – Виваком, Теленор и Мтел, при това онлайн. За целта ви е необходима само надеждна Интернет връзка.

Мтел

Проверката към този телефонен оператор може да бъде проверявана в неговия сайт. За целта е необходимо да си направите регистрация и да следвате указанията, посочени в платформата.

Но, ако не сте титуляр на сметката, както и при условие, че титулярят е забранил достъп до своите данни, тогава проверката не може да бъде направена.
Все пак, за хората с достъп до услугите на Мтел е необходимо да имат регистрация на сайта www.mtel.bg
В раздела E – фактура може лесно да се провери, както сметката на титуляря, така и текущото потребление на използвани минути за разговори, смс услуги, ваучери за зареждане на карти, Интернет трафик и др. След като натиснете бутона Е-фактура, можете да посетите раздела Статистика.

Там имате възможност да изберете как да бъдат представени данните – общо потребление, по съответните дни от месеца или друга възможност, предпочитана от вас.

Натискайки бутона Експорт, вие заявявате по какъв начин да ви бъде експортирана статистиката. В менюто на оператора съществуват и два бутона, избирането на които ви предоставя възможност да определите и начина на плащане на вашите текущи задължения. Това са Плати и Платежно.


> Проверка на фактура към Мтел <


Виваком

Проверката на сметка и нейното плащане в платформата на Виваком се извършва, чрез съответната регистрация в платформата www.vivacom.bg.

Ако нямате регистрация е необходимо да си измислете ваша парола, както и да въведете общи данни за вас. Сайтът на Виваком разполага с раздел Потребление и сметки, където може да получите детайлна информация, относно вашето текущо потребление, неплатени задължения и оставащите минути от вашия тарифен план.

Системата на мобилния оператор предоставя възможност за плащане на задълженията, както и различни опции за регистрирани потребители. Те могат да заявят онлайн определена услуга, да изпращат текстови съобщения на други потребители на Виваком, както и да се забавляват в сайта на телекомуникационния оператор.


> Проверка на сметка към Виваком <


Теленор

За регистрираните потребители на компанията Теленор, съществува възможност за проверка на сметка, текущо потребление и статут на поръчки в раздела my.telenor.bg. Той е предназначен за клиенти на мобилния оператор, като чрез този сайт могат да се добавят допълнителни пакети минути, смс-услуги, както и Интернет потребление. С посещението на сайта получавате възможност за проверка на своята настояща фактура, както и минали плащания. Това може да се извърши в раздела @Фактура, който е част от платформата my.telenor.bg на телекомуникационния оператор.


> Проверка на сметка към Теленор <


 

>Проверка на ток – ЕВН, ЧЕЗ, Енерго Про

Бърза проверка на сметка за ток:

EVN България

Когато посетите сайта на „ЕVN България Електроснабдяване ЕАД“ – www.evn.bg , ще видите няколко секции, които се отнасят за клиенти на компанията. Първата от тях, Частни клиенти, има следното съдържание :

 • Проверка на сметка
 • Електрическа енергия
 • Топлинна енергия
 • Енергийна ефективност
 • Бюлетин на клиента

Освен тях, на същата страница, можете да намерите цялата най-често търсена информация, разделена в две групи :

 1. Електроенергия : промяна на потребителя/закриване на партида,
  включване към електрическата мрежа (процеса завършва с договор), известяване преди спиране на захранването за неплатени сметки,
  поставяне на електромери/смяна на тарифност, фактура за употребената енергия, както и някои полезни съвети;
 2. Топлоенергия : смяна на името на клиента/прекратяване на договор,
  присъединяване към топлофикационната мрежа, устройства за измерване на топлоенергията, управление и ремонт на отоплителните средства;

>Към ЕВН България

Как да проверите сметките си в сайта на ЕВН България:

Можете да проверите текущите си сметки чрез платформата “EVN Онлайн плюс”. Ще е необходимо да направите регистрация от тук!

Убедете се сами в три кратки стъпки

 1. Регистрирайте се в сайта на компанията с клиентски номер,
  номер на фактура и актуален имейл адрес.
  След успешна регистрация влезте в меню
  “Проверка на сметка и плащане”.
 2. Ако имате неплатени сметки, ще се появи бутон
  “Подробна информация”. Натиснете го, за да видите актуалните дължими суми за Вашето ИТН:
 3. Натиснете бутон Плати с карта, въведете данните на
  Вашата банкова карта и потвърдете плащането. Ще получите
  повърждение по имейл лед извъшване на банковия
  превод.

> Проверка на сметка към ЕВН <

Контакт с фирмата:

На телефони:
0700 1 7777 (информация относно консумация на електроенергия, от 8:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък)

0700 1 0007 (при липса на захранване с електроенергия и информация относно електроразпределителната мрежа в Югоизточна България. Телефонът е денонощен.)

0700 1 7898 (информация относно снабдяването и консумацията на топлинна енергия. Телефонът е денонощен.)

0700 1 0207 (автоматична проверка на сметка)
Плащане на сметка

Чрез платформата EVN Онлайн плюс можете да проверявате и заплащите дължимото към Електроснабдяване или Топлофикация. Услугата предлага изгодни условия : сигурност на личните данни при регистрация, справка както за настоящи, така и за стари сметки, онлайн превод чрез кредитна или дебитна карта към БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ;

Как да се регистрирате ?

Нужни са Ви само клиентски номер, номер на фактура съставена за Вас като потребител и актуален имейл, който използвате .

След това, можете да поискате издаване на „е-фактура”. Услугата трябва се заяви в EVN Офис или да изпратите попълнен и подписан формуляр Декларация за битови клиенти за топлоенергия на адрес: EVN България, 4000 гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов №37 или по електронен път на : info@evn.bg.

Допълнителна информация

Ако предоставите Ваш телефон или имейл, дружеството безплатно ще Ви информира(чрез SMS или писмо) за предстоящо спиране на захранването към имота, който ползвате.
В същата секция ще видите всички често задавани въпроси свързани с отчитането и издаването на фактури.

За допълнителни въпроси и справки към дружеството, в секция Контакти ще видите телефоните, на които да се свържете : 0700 1 0007 – за потребители на електроенергия и 0700 1 7898 – за топлоенергия.

ЧЕЗ ГРУП

Проверка на ток към ЧЕЗ ГРУП, един от най-големите енергодоставчици в България, скоро отпразнува своя единадесети рожден ден. На сайта на компанията –
http://www.cez.bg/ , потребителите могат да проверят сметката си, както и да намерят друга полезна информация.
В графата Електронна фактура можете да заявите получаването на такава, като се регистрирате. Данните, които се изискват са : клиентски номер (който можете да намерите върху всяка фактура), оторизационен код, имейл адрес, телефон; После трябва да отговорите на няколко въпроса, свързани с SMS известия и желание за получаване на материали от ЧЕЗ.

Проверка на сметка в сайта на ЧЕЗ

Получаването на SMS е полезна услуга, която Ви информира за :

 • Неплатени задължения
 • Статус на сметката Ви
 • Известия за предстоящо спиране на тока

В секция Аварии и текущи ремонти се прави справка дали в момента към вашето населено място е прекъснато захранването.
Следва Дистанционно обслужване, където можете да заявите определени услуги да се извършват след обаждане по телефона. Разбира се, опцията е възможна само ако е предварително попълнен от Вас формуляр в Центровете за клиенти. Общите правила за услугата ще видите на същата страница.
Калкулатор за изчисляване на месечна консумация на електроенергия е полезна и бърза възможност за пресмятане на сметката Ви. Единственото, което трябва да знаете са показателите на тарифите Ви (дневна и нощна, ако сте на двутарифен план). Калкулаторът събира целият разход по процеса на електроснабдяване и създава данъчна основа, върху която се начислява ДДС.

ЕНЕРГО-ПРО

На сайта на „Енерго-Про“ Варна ЕАД : https://www.energo-pro.bg , потребителите на енергодоставчика могат да проверят своята сметка, както и да се запознаят с всички услуги на компанията.

Енерго Про – проверка на ток

В графа Клиенти от главното меню, са описани цените на потребление за битовите и стопанските клиенти. Съществуват двойнотарифни – с дневна и нощна тарифа, както и еднотарифни електромери-отчитащи само една скала, като разходът се пресмята за килоВат часа. Ако искате да смените вашият електромер, трябва да посетите офис на компанията, да подадете заявление и да платите за услугата.
Пълният ценоразпис се намира в същата графа под името Цени на допълнителни услуги. Освен паричната стойност за дадена манипулация е обявен и срок за изпълнение, който никога не надвишава 30 дни. Не всички административни дейности се заплащат, като някои са съобразени със Закона за енергетиката, който облагодетелства т.нар. „уязвими клиенти“. Съдържанието на съответния закон може да бъде намерено в графа Допълнителна информация.
В секция Начини на плащане ще се запознаете с вариантите за издължа-ване на „Енерго-Про“ЕАД.

Винаги можете да проверите дължимото по вашата сметка онлайн, като попълните 10-цифреният код на клиентския Ви номер. Всички други справки се правят по същия начин или по телефона на дружеството – 0700 1 61 61;
Както и други големи компании, ЕНЕРГО-ПРО също издава фактури в електронна форма със следните ползи: удобство, бързина, сигурност, опазване на околната среда;
Важното тук е, че трябва да подадете бланка (която можете да намерите в Заявете електронна фактура ) по няколко начина:

 • Лично на адрес : Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Г;
 • Сканирана бланка на service@energo-pro.bg;
 • Чрез факс на номер 052 577 665;
 • В Център за обслужване на клиенти;

Местоположението на всички пунктове за работа с потребители са качени онлайн на Нашите адреси заедно с работното им време.
В секцията Как да стана клиент ще намерите необходимите указания как да се присъедините към  „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и да станете потре-бител на достъп и пренос на електроенергия.Проверка на Тото фиш ( 5/35, 6/49, Еврошанс и Национална лотария )

Проверка на числа от Тото билет

Вече не е задължително да посещавате Тото пункт, за да се информирате за актуална информация, относно тиражи, печалби и проверка на тото фиш. За целта е необходимо да разполагате с надеждна Интернет връзка, както и с подходящо устройство. Тото резултатите могат да бъдат проверявани от мобилен телефон, както и компютър.
Най-лесният начин за проверка на Тото фиш е като се посети сайта на Българския спортен тотализатор. В съответния раздел, който се нарича Зона за играчи, може да въведете номера на тиража, който ви интересува. В това отделение на платформата за проверка на Тото резултати е възможно да се проверят и доста по-стари тиражи на Българския спортен тотализатор.

След това въвеждате числата от вашия фиш, както и неговия номер. Когато въведете всички необходими данни е необходимо да натиснете на раздела Провери, с който можете да проверите дали имате печеливши числа. Съществува и възможност за проверка на допълнителната опция за печалби, наречена Втори тото шанс. За целта е необходимо само да се въведе актуалния номер на Тото фиша от съответното теглене на Българския спортен тотализатор.

 

Все повече хора предпочитат да играят Тото онлайн. Това е продиктувано от навлизането на новите технологии в тези игри, както и от все по-оскъдното време, което можем да отделим за да посетим Тото пункт и да закупим фиш. За тази цел, Българския спортен тотализатор е създал и схема с регистрация на сайта на БСТ. Необходимо е да се въведе ЕГН на лицето или ЕИК, при условие че потребителят е чужденец. Тъй като подобни игри са предназначени за пълнолетни потребители, при регистрирането трябва да се удостовери, че регистриращият се има 18 навършени години. Допълнителни данни, които се изискват, са актуален имейл адрес, парола, както и потребителско име.
След попълване на данните на вашия имейл адрес ще получите потвърждение за регистрацията ви, като може да влезете във вашия нов профил, създаден в сайта на Българския спортен тотализатор. Допълнителни указания могат да се намерят в раздела Общи правила и условия, намиращ се в левия ъгъл на платформата на БСТ. При условие, че не успете да се регистрирате успешно на сайта, трябва да изпратите вашия имейл адрес на служители от Спортния тотализатор. Това може да стане по служебен път, след като сте предоставили всички необходими данни на посочения в платформата на БСТ електронен адрес за обратна връзка, намиращ се в графата Често задавани въпроси.
В сайта на Българския спортен тотализатор може да се намерят и данни за определени числа, които са се падали в тиражите на Тото 2. Този раздел се нарича Статистика и се отнася до тиражите от 6/49, 6/42 и 5/35.

Проверка на болничен лист

Онлайн проверка на болнични

Хората, които са използвали или ползват болничен, могат да проверят своя актуален осигурителен статут, както и данни за техния болничен лист. Тези данни са публикувани в интернет сайта на НОИ.
За да се извърши проверката е нужно да се влезе страницата на Националния осигурителен институт, където всеки може да открие информация, относно своя статут.
Там може да се установи, че НОИ предоставя на лицата специален ПИК, с който да се проверява статута на болничния лист. Това е личен персонален идентификационен код, който може да бъде получен в териториалните подразделения на Националния осигурителен институт. Това става в Районните управления на социално осигуряване (РУСО) или в Софийското управление на социално осигуряване (СУСО), в зависимост къде е постоянният адрес на лицето. Там има образци на документите, които трябва да бъдат попълнени, както и указания за тяхното правилно въвеждане. За проверка на статута е нужно да се въведе името на осигуряваното или самоосигуряващото се лице, както и ЕИК номер и име на представителя на лицето. Заявлението се подава, адресирано към Директора на РУСО или СУСО, в зависимост от адресната регистрация на лицето.

Бърза проверка на болничен

След получаването на ПИК има няколко стъпки, с помощта на които може да се провери бързо статута на болничния лист на осигуреното или самоосигуряващото се лице. Те могат да бъдат извършени в следния порядък:

 1. Отваряте Интернет страницата на НОИ.
 2. Кликвате на раздела за онлайн услуги, предоставяни от сайта на Националния осигурителен институт.
 3. Следващата стъпка е да натиснете върху менюто вляво, където е посочен раздела „По ЕГН и ПИК на НОИ“.
 4. След това се избира „Електронния регистър на болничните листове“.

Справка на болничен

След получаването на ПИК, когато въведете своите данни в сайта на НОИ, ще получите обстойна информация за вашия осигурителен статут. Такива данни са:

 • Лични данни;
 • IBAN на сметката, към която е подадена декларация към НОИ;
 • Данни от болничния лист, като: номер на болничния документ; в отпуска от/до; ЕИК на осигуряваното лице; входящ номер в ТП на НОИ; тип и статус на болничния документ; дата и годината, на която е издаден болничния лист; изплатената сума от болничния лист в лева; доходи, съобразно които е пресметнато обезщетението по периоди на болничния лист.

Проверка на здравни осигуровки по ЕГН в НАП

Справка в НАП на здравноосигурителен статус

Ако желаете да се осведомите дали сте здравно осигурени, трябва да посетите Интернет страницата на НАП. След като я отворите, можете да изберете една от опциите за проверка. Най-често, това е опцията с проверка на ПИК кода. За да получите достъп до информацията за здравно осигуряване е необходимо да въведете задължителна информация и данни, под формата на ЕГН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ, ако сте юридическо лице. В последния случай се нуждаете от въвеждането на Идентификационния номер на ЮЛ. Следващата стъпка е да се въведе ПИК и да се продължи с влизането в системата.

Това са трите стъпки, с които ще можете лесно да проверите своите здравни осигуровки:

Стъпка 1: Натискате върху „Вход в портала на е-услуги със свободен достъп“.

 

Стъпка 2: Кликнете върху „Здравноосигурителен статус – проверка“.

 

Стъпка 3: След това се въвежда ЕГН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ на юридическо лице.

За осигурените лица, които не разполагат с ПИК, съществува и възможност за проверка, която е с по-свободен достъп. В отделението „Е-услуги за свободен достъп“ се избира „Вход“. В този случай се появяват няколко възможности за кликване:

 • „Здравноосигурителен калкулатор“
 • „Здравноосигурителен статус“
 • „Публичен регистър на обезпечения“
 • „Лица, регистрирани по ЗДДС“

При избор на втората възможност – „Здравноосигурителен статус“, ще трябва да въведете ЕГН, ЛНЧ, служебен номер на НАП или БУЛСТАТ на юридическо лице. Така ще получите необходимата информация.

Проверка на здравни осигуровки

За хора, които са трайно безработни, е необходимо сами да внесат задължителните си здравни осигуровки. Това се извършва в структурите на НАП в населените места, където е постоянният адрес на лицата. Внасянето на задължителните здравни осигуровки от тези лица се прави, въз основа на попълване на т. нар. „Образец 7“. Декларацията може да се попълни в местните структури на НАП или да се изпрати по пощата.

Важно е да се спазват сроковете, за подаване на тези документи.

Подаваните документи трябва да са попълнени до края на месеца, предхождащ месеца, в който се прекратяват трудовите правоотношения и съответно – плащането от работодателя на задължителните здравни осигуровки на лицата.

Когато не се спази срока или се пропусне да се подаде декларацията „Образец 7“, лицата подлежат на финансова санкция от 1000 лева. При неплащане на здравни осигуровки за три месеца в последните 36 месеца, тогава здравните права на лицата ще бъдат преустановени. Те ще бъдат възобновени, когато се изплатят задълженията към НАП.

Вижте още информация на тема здравно осигуряване тук!

Петролните компании продължават да инвестират милиарди в търсене на алтернативни горива

Tърсенето на революционни начини за добиване на автомобилни горива, използващи природен газ вместо петрол, никога не е било толкова голямо, съобщиха специалисти. Основната причина за това безспорно са покачващите се цени на петрола и първите видими последици от глобалното затопляне.

Петролните компании инвестират милиарди долари в разработването на технологията GTL (Gas To Liquids), която може да бъде използвана за произвеждането на висококачествен дизел и много други горива, обикновено съдържащи петрол.

Тази технология е разработена още през Втората световна война в Нацистка Германия, но за първи път ще бъде официално представена за комерсиална употреба след отварянето на най-голямата фабрика Oryx GTL в Катар.

Фабриката Oryx GTL, която е съвместен проект на компанията от Южна Африка Sasol и Qatar Petroleum, е внимателно следена от всички големи инвеститори и конкуренти в бранша, като за нея се очаква да е следващото голямо събитие в енергийния отрасъл.

По думите на Франк Харис, анализатор за шотландската петролна компания Wood Mackenzie, Oryx е повратната точка за GTL индустрията. Той обясни, че ако Oryx се окаже печеливш проект, заедно с няколко други подобни проекта по света, това ще бъде силен катализатор за GTL индустрията.

Според прогнозите на Wood Mackenzie през следващите 10 години в GTL ще бъдат инвестирани повече от 40 млрд. USD, като проектите ще са разположени главно в малкото Арабско емирство Катар. Прогнозите също така предвиждат производство от 600 хил. барела GTL горива на ден до 2015 г., като според анализаторите истинският бум предстои след 2015 г.

Според прогнозите на други компании като например Cambridge Energy Re-search Associates, дневният добив през 2015 г. ще е 1 млн. барела. Потенциалът на този пазар е огромен, като за пример само Япония е изявила желание до 2030 г. 1/5 от използваните в страната горива да са GTL или биогорива.

Автомобилните производители също са доста заинтересовани от GTL технологията. В момента холандската компания Shell работи съвместно с Toyota, Volkswagen и DaimlerChrysler по проект, целящ разработването на двигатели, работещи с чист GTL дизел, който комбинира висока мощност и изключително ниско ниво на отделяни вредни емисии.

Катар, където са съсредоточени третите по големина в света находища на природен газ, се очаква да се превърне в световната GTL столица със съсредоточаване на над 70% от общите инвестиции в сектора. Компаниите Shell и ExxonMobil също планират построяването на GTL фабрики в Катар. Други страни, в които се очаква скоро да започне осъществяването на подобни проекти са Нигерия, Колумбия, Алжир, Египет, Австралия, Тринидад и Иран.

Сметка към EVN България

Проверка и плащане на сметка за ток към EVN България

Когато посетите сайта на „ЕVN България Електроснабдяване ЕАД“ – www.evn.bg , ще видите няколко секции, които се отнасят за клиенти на компанията. Първата от тях, Частни клиенти, има следното съдържание :

 • Проверка на сметка
 • Електрическа енергия
 • Топлинна енергия
 • Енергийна ефективност
 • Бюлетин на клиента

Освен тях, на същата страница, можете да намерите цялата най-често търсена информация, разделена в две групи :

 1. Електроенергия : промяна на потребителя/закриване на партида,
  включване към електрическата мрежа (процеса завършва с договор), известяване преди спиране на захранването за неплатени сметки,
  поставяне на електромери/смяна на тарифност, фактура за употребената енергия, както и някои полезни съвети;
 2. Топлоенергия : смяна на името на клиента/прекратяване на договор,
  присъединяване към топлофикационната мрежа, устройства за измерване на топлоенергията, управление и ремонт на отоплителните средства;

Проверка на сметка към ЕВН

Плащане на сметка

Чрез платформата EVN Онлайн плюс можете да проверявате и заплащите дължимото към Електроснабдяване или Топлофикация. Услугата предлага изгодни условия : сигурност на личните данни при регистрация, справка както за настоящи, така и за стари сметки, онлайн превод чрез кредитна или дебитна карта към БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ;

Как да се регистрираме ?

Нужни са Ви само клиентски номер, номер на фактура съставена за Вас като потре-бител и актуален имейл, който използвате .
След това, можете да поискате издаване на „е-фактура”. Услугата трябва се заяви в EVN Офис или да изпратите попълнен и подписан формуляр Декларация за битови клиенти за топлоенергия на адрес: EVN България, 4000 гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов №37 или по електронен път на : info@evn.bg.

Срокове за плащане на електроенергия

От май-юни 2016 г. излезе новият график за издаване на фактури, което означава че някои клиенти ще заплатят две сметки през май или юни, но това няма да надвиши броя на годишните плащания, който е дванадесет.
Съществуват четири различни срока, в които групите платци погасяват задълженията. Подробностите може да намерите на същата страница или върху касовият бон(полето означено Срок за плащане – неизменяем, десет дни от издаването на фактурата).

Допълнителни услуги

Ако предоставите Ваш телефон или имейл, дружеството безплатно ще Ви информира(чрез SMS или писмо) за предстоящо спиране на захранването към имота, който ползвате.
В същата секция ще видите всички често задавани въпроси свързани с отчитането и издаването на фактури.

Начини на плащане

Възможностите включват :

 • Плащане с карта чрез EVN Онлайн плюс;
 • Незабавно инкасо;
 • Интернет банкиране (предварително заявена услуга);
 • Банкомат;
 • ePay.bg;
 • Transcard;
 • SMS

Изписани са и IBAN номерата на банките, към които да платите :

 • За електричество, към Ситибанк Н.А. – клон София, ВІС: CITIBGSF ; IBAN: BG39 CITI 9250 1000 1090 01 ;
 • За топлоенергия, към ING Bank – София, BIC: INGBBGSF ; IBAN: BG49 INGB 9145 1002 4596 23;

За допълнителни въпроси и справки към дружеството, в секция Контакти ще видите телефоните, на които да се свържете : 0700 1 0007 – за потребители на електроенергия и 0700 1 7898 – за топлоенергия.

Проверка на сметка за вода – “Софийска вода” АД

Плащания, услуги, информация за аварии и проверка на сметки към „Софийска вода“ АД

В сайта на Софийска вода – sofiyskavoda.bg , секция Електронни услуги предлага бърза проверка на сметката, след като направите регистрация с Ваш имейл и парола за сайта.

Важно!!! За да можете да проверите сметката си първо трябва да се регистрирате

Регистрирай се за електронните услуги на „Софийска вода“ АД  тук!

Предимствата при регистрация са няколко:

 1. Край на хартиените фактури
 2. Добавяне на няколко клиентски номера към един имейл и лесно следене на потреблението за няколко имота, подаване на онлайн самоотчет, филтрирана информация, която да послужи за графиците за отчитане от нашите инкасатори,
 3. Получаване на СМС преди предстоящо спиране на водата към Вашия район.
 4. Освен това спестявата много време при получаване на електронна фактура – вместо да чакате 3 дни, получавате сметката си за 3 минути

Под това съдържание, можете да намерите примерна фактура, която да Ви запознае с всички услуги, за които плащате. Освен потреблението, на първа страница е включено :

Отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и пресмятане на ДДС. На следва-щите страници подробно е разграфено месечното отчитане на водомерите за този месец, като за сравнение е приложена и консумацията от предходен. Следват : потреблението по водомери, индивидуален дял от общото, цялостното количество на имота за периода, коефициент за изчисление на индивидуалните дялове, начина за пресмятане;
В Профил на купувача ще видите обявените от Софийска вода оферти, процедури и публични изпълнения по Закона за обществените поръчки. Обявите изискват регистра-ция в секция Процедури по ЗОП.

Бързи връзки към информация и услуги

Софийска вода ремонти и аварии

Сметки и плащания, от отдел Услуги, е мястото на което можете да :

 • Издаване на дубликат на фактура, както и цената;
 • Служебна бележка за търговска регистрация;
 • Споразумение за разсрочено плащане;
 • Промяна на броя ползватели на водата;

На същата страница – Водомери : доставка, монтаж и пломбиране на водомери, поставяне на водомери с дистанционно отчитане, монтиране на индивидуални водомери, които са собственост на клиента;
Водопроводни услуги : изграждане на водопроводно отклонение , откриване на скрити течове, терминално прекъсване на водоснабдяването, трасиране;
Канализационни услуги : почистване на канал, изграждане на канализационно отклонение, изпомпване на отпадъчни води от шахтите;
Собственост и продажба : промяна на собствеността/правото на ползване, откриване на индивидуална партида;
Технически подробности : издаване на данни за ВиК мрежи и съоръжения, съгласуване на проектните решения между институциите, строителни проекти, становища, договори;
Лабораторни анализи на проби от питейната вода (включително утайки), както и от други източници;

За допълнителни подробности може да се обадите на тел. 0700 1 21 21.

Работно време:

От понеделник до петък
08:00 – 19:00

Центрове, офиси за обслужване на клиенти

 • Възраждане – жк Зона Б-5, бл. 6, вх. Б
 • Красно село – жк Красно село, ул. “Цар Борис III” 93-95 (ъгъла с ул.”Хайдушка гора”)
 • Люлин – жк Люлин 5, бл. 549, вх.Е
 • Младост – жк Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 2А (входът е от страната на бул. “Ал. Малинов”)
 • Надежда – кв. Надежда 1, бул. “Кирил Дрангов”, бл.172, вх.3
 • Оборище – ул. “Хан Крум” 30 ; ул. “Сердика” 5, НАГ, Столична община
 • Подуяне – жк Сухата река, бл. 225 А

Телефон на клиента:

Телефон

 

Фактура Софийска вода
Фактура Софийска вода

Фактура Софийска вода

Енерго Про – проверка на сметка и плащане

Мрежата на ЕНЕРГО-ПРО

На сайта на „Енерго-Про“ Варна ЕАД : https://www.energo-pro.bg , потребителите на енергодоставчика могат да проверят своята сметка, както и да се запознаят с всички услуги на компанията.

Енерго Про – проверка на ток

В графа Клиенти от главното меню, са описани цените на потребление за битовите и стопанските клиенти. Съществуват двойнотарифни – с дневна и нощна тарифа, както и еднотарифни електромери-отчитащи само една скала, като разходът се пресмята за килоВат часа. Ако искате да смените вашият електромер, трябва да посетите офис на компанията, да подадете заявление и да платите за услугата.
Пълният ценоразпис се намира в същата графа под името Цени на допълнителни услуги. Освен паричната стойност за дадена манипулация е обявен и срок за изпълнение, който никога не надвишава 30 дни. Не всички административни дейности се заплащат, като някои са съобразени със Закона за енергетиката, който облагодетелства т.нар. „уязвими клиенти“. Съдържанието на съответния закон може да бъде намерено в графа Допълнителна информация.
В секция Начини на плащане ще се запознаете с вариантите за издължа-ване на „Енерго-Про“ЕАД.

По банков път :

 • Декларирано желание за директен дебит, чрез Вашата сметка всеки месец;
 • Използвайки ePay функция от банкомат и въвеждайки Търговският идентификационен код на енергодоставчика;
 • Превод по банковата сметка на ЕНЕРГО-ПРО;

На място :

 • В Центъра за обслужване на клиенти;
 • Чрез платформите Easypay и FastPay;
 • В офисите на Български пощи;
 • Касите на Информационно обслужване;

По Интернет :

 • Чрез услугата електронно банкиране на Вашата банка;
 • Онлайн системата Epay.bg;

Винаги можете да проверите дължимото по вашата сметка онлайн, като попълните 10-цифреният код на клиентския Ви номер. Всички други справки се правят по същия начин или по телефона на дружеството –
0700 1 61 61;
Както и други големи компании, ЕНЕРГО-ПРО също издава фактури в електронна форма със следните ползи: удобство, бързина, сигурност, опазване на околната среда;
Важното тук е, че трябва да подадете бланка (която можете да намерите в Заявете електронна фактура ) по няколко начина:

 • Лично на адрес : Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Г;
 • Сканирана бланка на service@energo-pro.bg;
 • Чрез факс на номер 052 577 665;
 • В Център за обслужване на клиенти;

Местоположението на всички пунктове за работа с потребители са качени онлайн на Нашите адреси заедно с работното им време.
В секцията Как да стана клиент ще намерите необходимите указания как да се присъедините към  „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и да станете потре-бител на достъп и пренос на електроенергия.

Проверка на сметка към ЧЕЗ

Проверка на ток към ЧЕЗ ГРУП, един от най-големите енергодоставчици в България, скоро отпразнува своя единадесети рожден ден. На сайта на компанията –
http://www.cez.bg/ , потребителите могат да проверят сметката си, както и да намерят друга полезна информация.
В графата Електронна фактура можете да заявите получаването на такава, като се регистрирате. Данните, които се изискват са : клиентски номер (който можете да намерите върху всяка фактура), оторизационен код, имейл адрес, телефон; После трябва да отговорите на няколко въпроса, свързани с SMS известия и желание за получаване на материали от ЧЕЗ.

Проверка на сметка в сайта на ЧЕЗ

Получаването на SMS е полезна услуга, която Ви информира за :

 • Неплатени задължения
 • Статус на сметката Ви
 • Известия за предстоящо спиране на тока

В секция Аварии и текущи ремонти се прави справка дали в момента към вашето населено място е прекъснато захранването.
Следва Дистанционно обслужване, където можете да заявите определени услуги да се извършват след обаждане по телефона. Разбира се, опцията е възможна само ако е предварително попълнен от Вас формуляр в Центровете за клиенти. Общите правила за услугата ще видите на същата страница.
Калкулатор за изчисляване на месечна консумация на електроенергия е полезна и бърза възможност за пресмятане на сметката Ви. Единственото, което трябва да знаете са показателите на тарифите Ви (дневна и нощна, ако сте на двутарифен план). Калкулаторът събира целият разход по процеса на електроснабдяване и създава данъчна основа, върху която се начислява ДДС.

Възможности за плащане :

По банков път чрез : превод от банков клон, кредитна или дебитна карта през банкомат (не забравяйте Вашият Клиентски номер), разплащателна сметка от банката;
По Интернет чрез : интернет банкиране, платформата ePay на сайта-
www.ePay.bg (изисква регистрация), системата UPAY на ОББ на техният сайт – https://www.ubbpay.bg, както и през Транскард (www.transcard.bg )и
iCard (www.icard.bg);
Чрез SMS – отново през ePay и iCard; Задължително от български номер и през валидна банкова карта.
По сметките на Сити Банк и ING Банк;
В офисите на EasyPay и FastPay;
В клон на Български пощи;
В пунктовете на ДСК и УниКредит Булбанк;

Присъединяване към мрежата на ЧЕЗ :

В графата Нови клиенти ще намерите всичко необходимо, за да заявите Вашето желание, като битов или небитов абонат. Услугата се заплаща, като цената за монтиране на електромер(ако такъв план бъде одобрен) не е посочена и трябва да се направи справка на телефона на снабдителя –
0700 10 010;