Проверка на Гражданска отговорност

Справка на застраховка Гражданска отговорност

С въвеждането в експлоатация на т.нар. „Гаранционен фонд” вече всеки заинтересован може да провери за наличие или липса на сключена застраховка „Гражданска отговорност” за всяко МПС. Гаранционният фонд е учреден през 1997 г., който наред с други функции управлява и поддържа единна система под формата на регистър за задължителното застраховане.

Справка за сключена гражданска отговорност можете да направите онлайн на следния адрес: http://eisoukr.guaranteefund.org/

За целта трябва да попълните поне едно поле от долуизброените:

  1. Да въведете в съответното поле държавния контролен номер (ДКН) на моторното превозно средство;
  2. Да впишете номер на рама на МПС;
  3. Да отбележите номер на стикер/серия.

Като следваща стъпка трябва да попълните датата, към която правите справката. Електронната система генерира автоматичен код за сигурност, който вие трябва да въведете в най-долното свободно поле. Накрая с бутон „Търси” можете да направите справката.

Валидната полица е видима в „Гаранционния фонд”. Данните от този регистър верифицират застрахователя, номера на договора на гражданската отговорност, валидността на покритието във времето, регистрационния номер и номера на рамата на съответното МПС. Всъщност номерът на бланката се генерира именно от този фонд, тъй като застраховката се издава по електронен път. Затова за разлика от други регистри тук не е необходимо някакво време, в което да се появи вашата полица, а тя е видна със сключването й.

При сключването на застраховката брокерът трябва да ви издаде минимум следните документи: полица, стикер, контролен талон, констативен протокол и зелена карта. Ако нещо от тези документи липсва, можете да си го изискате от застрахователя.

След сключена гражданска отговорност задължително проверявайте за наличието на полицата в Гаранционния фонд. Също в тази страница можете да видите и дали имате валиден сертификат „Зелена карта”, ако вашият застраховател не ви е предоставил такъв документ. В този случай трябва да въведете или ДКН на МПС или номер на рама. След това отново трябва да изберете датата, за която правите проверката. Въвеждате накрая кода за сигурност и кликвате върху „Търси”.

Системата ви дава и възможността да направите справка и за сключена гранична застраховка „Гражданска отговорност”. Процедурата е същата, като гореописаната за зелената карта.

Проверките могат да се правят и за минал период, като се маркират съответните дати от появяващия се прозорец с календар. Използвайте за тази цел бутоните „Напред” и „Назад” от прозореца или пък директно изберете желания месец от полето с месеците и интересуващата ви година. Ако сте допуснали грешка, можете да коригирате данните с бутона „Изчисти”. Ако пък сте се отказали да въвеждате нова дата, просто затворете календара.

Системата е достъпна за всеки заинтересован през интернет.

 

Вашият коментар