Проверка на ДДС номер


Като част от усилията на Европейската комисия за предотвратяване на корупционни практики, бе въведена в действие единна електронна система за потвърждение на номер по ДДС.

Информационният ресурс е известен като VIES – VAT Information Exchange System. Данните се поддържат от държавите членки, които съхраняват информацията за регистрираните по ДДС фирми на национално ниво. Допълнително чрез VIES декларациите се агрегира информацията за сделките, извършени в рамките на общността.

За да проверите номера на компания от държава-членка, трябва да отидете на адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=bg
Следващите стъпки са:

  1. От падащо меню се избира държава-членка, където е регистрирана фирмата. След като я отбележите, абревиатурата на избраната държава ще се появи под полето. Например, ако посочите Италия, в полето се изписва IT;
  2. В полето за номер по ДДС трябва ръчно да въведете търсения номер;
  3. В полето държава-членка на запитващия трябва да впишете своята държава. Отново се появява прозорец с падащо меню, след като кликнете с бутона на мишката;
  4. Накрая трябва да попълните и своя номер по ДДС в последното поле.
  5. След като отбележите необходимата информация, като последна стъпка трябва да натиснете бутон „Проверка”.

Проверяващите трябва да знаят, че в някои страните компаниите притежават по два ДДС номера съответно за сделки в страната и извън нея.

Ако при проверка някой номер не се валидизира, значи или е допусната грешка при въвеждането му, или просто не е верен.

Получава се отговор при извършване на проверката в рамките на няколко секунди, защото всъщност запитването се обработва в системата с ДДС данни на съответната страна-членка, тъй като база данни на ниво ЕС няма. Възможно е системата да ви изпише, че в момента е невъзможно да бъде обработено запитването ви. В този случай най-вероятно са възникнали проблеми с мрежата, така че опитайте по-късно. Хора, работили с приложението, съобщават и, че понякога не е възможен изборът на държава-членка поради факта, че същото приложение не работи в съответната страна, където е регистриран ДДС номерът.

Вашият коментар