Местни данъци и такси


Местните данъци и такси са задължение за всеки гражданин, което се повтаря ежегодно.

Много хора не са наясно с детайлите около плащанията на налозите и търсят помощ от консултанти или пък от хора, които смятат, че са по-наясно от тях. Можете да си спестите обаче част от главоболията, като предварително се информирате за размера на дължимите налози. Проверката става онлайн, така че не губите от ценното си време. След това имате опцията и да платите през Интернет, което също ви спасява от висене по опашки.

За град София специално можете да проверите задълженията си към общинската хазна чрез приложението тук:
За да направите онлайн справка за задълженията си към местната хазна, ще ви е необходимо ЕГН на длъжника (за физически лица) или БУЛСТАТ (за юридически лица). В зависимост от общината на места може да са ви нужни и други данни, като например персонален идентификационен номер (ПИН), издаден от съответната община, или пък номер на партида. Вашият ПИН може да получите от офис на службите за местни данъци и такси, като представите документ за самоличност. Номерът на партидата ви пък е записан на разписките за платените данъци след 2012 г.

По правило при извършване на онлайн проверка за тези налози ще ви излязат всички задължения към общината.

По-големите общини поддържат собствени сайтове с приложения за извършване на онлайн проверка на данъците. Така, че проверете на сайта на вашата община дали има такава секция.

Онлайн справка можете да направите и чрез други сайтове, но те като цяло чрез линкове препращат към сайта на съответната община. Удобството им е, че директно влизате в системата за проверка на данъците, защото понякога е доста трудно да стигнете до нея дори и чрез търсене по ключови думи в общия сайт на общината.

Последователността на извършването на проверката е следната:

  1. Въвеждате ЕГН или БУЛСТАТ на задълженото физическо или юридическо лице. Има и абревиатура ЛНЧ, което е съкращение от личен номер на чужденец;
  2. Въвеждате ПИН;
  3. Ако не разполагате с ПИН, може да въведете номер на партида.

Накрая трябва да впишете кода, генериран от приложението като защита от роботи.

Входът в системата може да стане и чрез персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите. В този случай трябва да отбележите в съответните полета последователно: идентификатор, вид на идентификатора и ПИК. Под идентификатор се разбира съответно за физическите лица ЕГН, ЛНЧ/ЛН, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ. За юридическите лица идентификаторът е идентификационен номер. Видът на идентификатора се избира от прозорец с падащо меню. Накрая трябва да въведете вашия ПИК.

Вашият коментар