Проверка на здравни осигуровки по ЕГН в НАП

Справка в НАП на здравноосигурителен статус

Ако желаете да се осведомите дали сте здравно осигурени, трябва да посетите Интернет страницата на НАП. След като я отворите, можете да изберете една от опциите за проверка. Най-често, това е опцията с проверка на ПИК кода. За да получите достъп до информацията за здравно осигуряване е необходимо да въведете задължителна информация и данни, под формата на ЕГН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ, ако сте юридическо лице. В последния случай се нуждаете от въвеждането на Идентификационния номер на ЮЛ. Следващата стъпка е да се въведе ПИК и да се продължи с влизането в системата.

Това са трите стъпки, с които ще можете лесно да проверите своите здравни осигуровки:

Стъпка 1: Натискате върху „Вход в портала на е-услуги със свободен достъп“.

 

Стъпка 2: Кликнете върху „Здравноосигурителен статус – проверка“.

 

Стъпка 3: След това се въвежда ЕГН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ на юридическо лице.

За осигурените лица, които не разполагат с ПИК, съществува и възможност за проверка, която е с по-свободен достъп. В отделението „Е-услуги за свободен достъп“ се избира „Вход“. В този случай се появяват няколко възможности за кликване:

  • „Здравноосигурителен калкулатор“
  • „Здравноосигурителен статус“
  • „Публичен регистър на обезпечения“
  • „Лица, регистрирани по ЗДДС“

При избор на втората възможност – „Здравноосигурителен статус“, ще трябва да въведете ЕГН, ЛНЧ, служебен номер на НАП или БУЛСТАТ на юридическо лице. Така ще получите необходимата информация.

Проверка на здравни осигуровки

За хора, които са трайно безработни, е необходимо сами да внесат задължителните си здравни осигуровки. Това се извършва в структурите на НАП в населените места, където е постоянният адрес на лицата. Внасянето на задължителните здравни осигуровки от тези лица се прави, въз основа на попълване на т. нар. „Образец 7“. Декларацията може да се попълни в местните структури на НАП или да се изпрати по пощата.

Важно е да се спазват сроковете, за подаване на тези документи.

Подаваните документи трябва да са попълнени до края на месеца, предхождащ месеца, в който се прекратяват трудовите правоотношения и съответно – плащането от работодателя на задължителните здравни осигуровки на лицата.

Когато не се спази срока или се пропусне да се подаде декларацията „Образец 7“, лицата подлежат на финансова санкция от 1000 лева. При неплащане на здравни осигуровки за три месеца в последните 36 месеца, тогава здравните права на лицата ще бъдат преустановени. Те ще бъдат възобновени, когато се изплатят задълженията към НАП.

Вижте още информация на тема здравно осигуряване тук!

11 мнения за “Проверка на здравни осигуровки по ЕГН в НАП”

  1. От октомври 2016 г съм подала в НЗОК заявление Е 104 за възтановяване на здр осиг права от Италия а сега сме март 2018 и все още нямам отговор Нуждая се от лечение

Вашият коментар