Архив на категория: Справка

Проверка на данък МПС

Онлайн калкулатор за данък на автомобила

Според Закона за местните данъци и такси данъкът върху моторните превозни средства е дължим за превозни средства, които имат регистрирация за движение по пътищата у нас. С такъв налог се облагат и корабите и въздухоплавателните средства, вписани в съответните регистри в страната.

По принцип размерът на данъка за леките автомобили се определя от общинския съвет, като е в зависимост от това с каква мощност е двигателя, към който се смята определен коефициент в зависимост от годината на производството на автомобила. Коефициентите са съответно:

 • над 14 г. 1;
 • над 5 и до 14 г. е 1,5;
 • до 5 г. включително е 2,8.

В Закона за местните данъци и такси са посочени точните суми за всеки kW, разпределени в 5 категории по мощност на двигателя.
vivus.bg
Общинският съвет определя и задълженията към местната хазна на собствениците на ремаркета, мотопеди и мотоциклети, както и за други видове превозни средства. Чрез записаното в ЗМДТ, както и чрез съответните наредби на Общинския съвет, могат да се направят изчисленията и сами да си сметнете дължимите данъци. Това обаче си е доста смятане, което отнема и време, и трябва и внимателно да се чете. Затова има далеч по-лесен начин да направите изчисленията, като ползвате онлайн калкулатор за данък МПС.

Проверката на годишния данък върху МПС през електронен калкулатор можете да осъществите, като следвате няколко прости стъпки:

 1. Въвеждате в съответното поле мощността на автомобила. Най-често тук се работи с киловати, но има и изчисления в конски сили;
 2. Вписвате адрес на собственика според общината, в която дължи данъците си. Обикновено за целта се избира от падащо меню, където общините са подредени по азбучен ред;
 3. Въвежда се възрастта на автомобила въз основа на описаните в закона прагове за изчисляване на съответните коефициенти;
 4. Избира се опция от падащо меню за наличие или липса на катализатор. Съгласно ЗМДТ превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW, при наличие на катализатор, ползват 50% намаление от данъчните си задължения.

Последната стъпка е да натиснете бутон „Пресметни”.

Друг тип онлайн калкулатори предлагат изчисляване на местните данъци и такси, като първо изберете своята община. В този случай обаче в опциите са посочени предимно по-големите общини, като София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора  и др.

В някои случаи налозите си можете да видите, като въведете своето ЕГН, както и ПИН, издаден от общината, или пък номер на партида.

В последния случай ще ви излязат всички задължения, а не само данъкът за колата ви. Внимавайте и справката да е с актуална дата и година – излезлите задължения да са към 2017 г., дори ида имате по-стари непогасени такива.

Местни данъци и такси

Местните данъци и такси са задължение за всеки гражданин, което се повтаря ежегодно. Много хора не са наясно с детайлите около плащанията на налозите и търсят помощ от консултанти или пък от хора, които смятат, че са по-наясно от тях. Можете да си спестите обаче част от главоболията, като предварително се информирате за размера на дължимите налози. Проверката става онлайн, така че не губите от ценното си време. След това имате опцията и да платите през Интернет, което също ви спасява от висене по опашки.

За град София специално можете да проверите задълженията си към общинската хазна чрез приложението тук:
За да направите онлайн справка за задълженията си към местната хазна, ще ви е необходимо ЕГН на длъжника (за физически лица) или БУЛСТАТ (за юридически лица). В зависимост от общината на места може да са ви нужни и други данни, като например персонален идентификационен номер (ПИН), издаден от съответната община, или пък номер на партида. Вашият ПИН може да получите от офис на службите за местни данъци и такси, като представите документ за самоличност. Номерът на партидата ви пък е записан на разписките за платените данъци след 2012 г.

По правило при извършване на онлайн проверка за тези налози ще ви излязат всички задължения към общината.

По-големите общини поддържат собствени сайтове с приложения за извършване на онлайн проверка на данъците. Така, че проверете на сайта на вашата община дали има такава секция.

Онлайн справка можете да направите и чрез други сайтове, но те като цяло чрез линкове препращат към сайта на съответната община. Удобството им е, че директно влизате в системата за проверка на данъците, защото понякога е доста трудно да стигнете до нея дори и чрез търсене по ключови думи в общия сайт на общината.

Последователността на извършването на проверката е следната:

 1. Въвеждате ЕГН или БУЛСТАТ на задълженото физическо или юридическо лице. Има и абревиатура ЛНЧ, което е съкращение от личен номер на чужденец;
 2. Въвеждате ПИН;
 3. Ако не разполагате с ПИН, може да въведете номер на партида.

Накрая трябва да впишете кода, генериран от приложението като защита от роботи.

Входът в системата може да стане и чрез персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите. В този случай трябва да отбележите в съответните полета последователно: идентификатор, вид на идентификатора и ПИК. Под идентификатор се разбира съответно за физическите лица ЕГН, ЛНЧ/ЛН, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ. За юридическите лица идентификаторът е идентификационен номер. Видът на идентификатора се избира от прозорец с падащо меню. Накрая трябва да въведете вашия ПИК.

Проверка на ДДС номер

Като част от усилията на Европейската комисия за предотвратяване на корупционни практики, бе въведена в действие единна електронна система за потвърждение на номер по ДДС. Информационният ресурс е известен като VIES – VAT Information Exchange System. Данните се поддържат от държавите членки, които съхраняват информацията за регистрираните по ДДС фирми на национално ниво. Допълнително чрез VIES декларациите се агрегира информацията за сделките, извършени в рамките на общността.

За да проверите номера на компания от държава-членка, трябва да отидете на адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=bg
Следващите стъпки са:

 1. От падащо меню се избира държава-членка, където е регистрирана фирмата. След като я отбележите, абревиатурата на избраната държава ще се появи под полето. Например, ако посочите Италия, в полето се изписва IT;
 2. В полето за номер по ДДС трябва ръчно да въведете търсения номер;
 3. В полето държава-членка на запитващия трябва да впишете своята държава. Отново се появява прозорец с падащо меню, след като кликнете с бутона на мишката;
 4. Накрая трябва да попълните и своя номер по ДДС в последното поле.
 5. След като отбележите необходимата информация, като последна стъпка трябва да натиснете бутон „Проверка”.

Проверяващите трябва да знаят, че в някои страните компаниите притежават по два ДДС номера съответно за сделки в страната и извън нея.

Ако при проверка някой номер не се валидизира, значи или е допусната грешка при въвеждането му, или просто не е верен.

Получава се отговор при извършване на проверката в рамките на няколко секунди, защото всъщност запитването се обработва в системата с ДДС данни на съответната страна-членка, тъй като база данни на ниво ЕС няма. Възможно е системата да ви изпише, че в момента е невъзможно да бъде обработено запитването ви. В този случай най-вероятно са възникнали проблеми с мрежата, така че опитайте по-късно. Хора, работили с приложението, съобщават и, че понякога не е възможен изборът на държава-членка поради факта, че същото приложение не работи в съответната страна, където е регистриран ДДС номерът.

Онлайн справка в Търговски регистър

Търговският регистър е единна електронна система с данни за следните обстоятелства:

 • вписвания, заличавания и обявявания;
 • актуално състояние;
 • справка по физическо или юридическо лице;
 • справка за вписано обстоятелство или обявен акт;
 • списък на запазени фирми;
 • права върху фирма;
 • документи без партида;
 • назначения без партида;
 • документи без назначение;
 • пререгистрирани търговци;
 • по входящ номер на заявление;
 • справка преобразувания за период;
 • обявени актове;
 • указания по подадени от нерегистрирани търговци заявления;
 • справка несъстоятелност;
 • търговци в ликвидация.

Регистърът се администрира от Агенцията по вписванията и е много важен инструмент за всички, които работят в търговската сфера или по някакъв начин са свързани с нея, както и за други заинтересовани лица.

Според вида на справката, която ви е нужна, трябва да въведете различни данни в съответните полета. Най-често ще ви е необходим БУЛСТАТ и наименование за юридическите лица. За физическите лица съответно ще ви трябва ЕГН и име. Ще е нужно да попълните и срока, за който се отнася справката, като отбележите и началната дата или пък само крайната. При търсене на различните документи се изисква и входящ номер, име на фирмата и резултат (последният се избира от прозорец с падащо меню, където са изброени опции като възобновяване на рег. производство, изпратена до съда и т.н.).
Агенцията по вписванията предоставя и различни удостоверения, както следва:

 • за актуално състояние;
 • за вписвания за фиксиран период;
 • за обявявания за фиксиран период;
 • за вписано обстоятелство;
 • за запазена фирма и др.

Пълният списък с удостоверения можете да видите в секция „Електронни услуги”. Там са изброени и други услуги на Агенцията, които много често се ползват от заинтересованите лица.

При работата си с Търговския регистър трябва да имате предвид, че не всички услуги са публично достъпни. За повечето се изисква електронен подпис или пък специално упълномощаване от Агенцията.

Принципът на работа на регистъра обаче е, че всеки гражданин има право на свободен и безплатен достъп до всички документи. Така, от една страна, се насърчава стартирането и развитието на бизнеса, а от друга – се извършва превенция на корупционни практики.

Ако имате намерение да започнете собствен бизнес, то голяма част от процедурите по регистрацията на вашето юридическо лице ще бъде чрез регистъра.

За осигуряване на пълен достъп до цялата база данни на регистъра или до специализирана част се заплаща държавна такса съгласно Тарифа за държавните такси, публикувана на сайта. За целта се подава съответно заявление до институцията и се сключва договор.

Към секция “Справки” в Търговски регистър

Проверка на разписание на градския транспорт

Справка на виртуални табла в сайта на столичен градски транспорт

Ползващите обществения транспорт в по-големите градове на страната вече могат да организират много по-добре придвижването си в града, защото имат опцията да проверят разписанието на нужния им транспорт в сайтовете на съответните центрове. Специално по отношение на столичния градски транспорт сайтът на Центъра за градска мобилност предлага много функционалности, които са наистина удобство за ползващите услугите му.

Ако сте от друг град извън столицата, проверете на сайта на съответния оператор за наличието на разписание на превозните средства. В настоящата статия ще разгледаме опциите, които предлага сайтът на публичния транспорт в София.

Проверка на виртуални табла за градски транспорт и паркинг в сайта Sofiatraffic по долу:
Клиентите на транспортния оператор могат да направят подробна справка за маршрутната мрежа, включително и на крайградските линии. От рубриката „Виртуални табла” пък могат да потърсят конкретна спирка на вида транспорт по линията, която пътуват. След като въведете информацията в съответните полета, ще се появи миникарта с точно обозначение на търсената спирка. Допълнително от сайта ще можете да научите за промените в маршрутите; локациите на пунктовете за продажба на билети и карти; подробности за паркиране в буферните зони; транспортните оператори; данни за развитието на градския транспорт през годините; актуални новини и др.

Специално разписанието на превозните средства ще откриете в категория „Разписания и маршрути”, след като от главното меню в главата на сайта изберете „Обществен транспорт”.

Имате два варианта да проверите за времевите интервали на движение на вашия транспорт. Можете да въведете в празните полета името на интересуващата ви спирка и да изберете вида транспорт и конкретния номер – трамвай, тролейбус, автобус или метро.

Другият вариант е да посочите от менюто вляво конкретната линия, като в този случай крайградските линии са изброени отделно. Голямо удобство при тази опция е и, че най-отдолу са поместени и основни по-големи спирки в столицата, като това ви позволява бързо търсене, ако вашата спирка е сред тях. След като откриете в списъците вашата линия, просто кликвате с мишката върху нея и се отваря разписанието за движението й. Допълнително сайтът ви дава опцията да кликвате върху всеки посочен час на движение, така че да видите конкретните минути на движение на всяка спирка от маршрута на превозното средство. Всъщност самият маршрут се задава от специално поле. Кликвайки върху него, ще ви излезе прозорец с изреждане на всички спирки. За всяка спирка можете да видите и други превозни средства, които се движат по същата линия. За всяка спирка от разписанието за съответната линия вдясно има и изображение на миникарта с точното й разположение.

Сайтът има и мобилна версия, така че ще можете да проверите разписанието и през мобилното си устройство.

Проверка на Гражданска отговорност

Справка на застраховка Гражданска отговорност

С въвеждането в експлоатация на т.нар. „Гаранционен фонд” вече всеки заинтересован може да провери за наличие или липса на сключена застраховка „Гражданска отговорност” за всяко МПС. Гаранционният фонд е учреден през 1997 г., който наред с други функции управлява и поддържа единна система под формата на регистър за задължителното застраховане.

Справка за сключена гражданска отговорност можете да направите онлайн на следния адрес: http://eisoukr.guaranteefund.org/

За целта трябва да попълните поне едно поле от долуизброените:

 1. Да въведете в съответното поле държавния контролен номер (ДКН) на моторното превозно средство;
 2. Да впишете номер на рама на МПС;
 3. Да отбележите номер на стикер/серия.

Като следваща стъпка трябва да попълните датата, към която правите справката. Електронната система генерира автоматичен код за сигурност, който вие трябва да въведете в най-долното свободно поле. Накрая с бутон „Търси” можете да направите справката.

Валидната полица е видима в „Гаранционния фонд”. Данните от този регистър верифицират застрахователя, номера на договора на гражданската отговорност, валидността на покритието във времето, регистрационния номер и номера на рамата на съответното МПС. Всъщност номерът на бланката се генерира именно от този фонд, тъй като застраховката се издава по електронен път. Затова за разлика от други регистри тук не е необходимо някакво време, в което да се появи вашата полица, а тя е видна със сключването й.

При сключването на застраховката брокерът трябва да ви издаде минимум следните документи: полица, стикер, контролен талон, констативен протокол и зелена карта. Ако нещо от тези документи липсва, можете да си го изискате от застрахователя.

След сключена гражданска отговорност задължително проверявайте за наличието на полицата в Гаранционния фонд. Също в тази страница можете да видите и дали имате валиден сертификат „Зелена карта”, ако вашият застраховател не ви е предоставил такъв документ. В този случай трябва да въведете или ДКН на МПС или номер на рама. След това отново трябва да изберете датата, за която правите проверката. Въвеждате накрая кода за сигурност и кликвате върху „Търси”.

Системата ви дава и възможността да направите справка и за сключена гранична застраховка „Гражданска отговорност”. Процедурата е същата, като гореописаната за зелената карта.

Проверките могат да се правят и за минал период, като се маркират съответните дати от появяващия се прозорец с календар. Използвайте за тази цел бутоните „Напред” и „Назад” от прозореца или пък директно изберете желания месец от полето с месеците и интересуващата ви година. Ако сте допуснали грешка, можете да коригирате данните с бутона „Изчисти”. Ако пък сте се отказали да въвеждате нова дата, просто затворете календара.

Системата е достъпна за всеки заинтересован през интернет.

 

Проверка на Тото фиш ( 5/35, 6/49, Еврошанс и Национална лотария )

Проверка на числа от Тото билет

Вече не е задължително да посещавате Тото пункт, за да се информирате за актуална информация, относно тиражи, печалби и проверка на тото фиш. За целта е необходимо да разполагате с надеждна Интернет връзка, както и с подходящо устройство. Тото резултатите могат да бъдат проверявани от мобилен телефон, както и компютър.
Най-лесният начин за проверка на Тото фиш е като се посети сайта на Българския спортен тотализатор. В съответния раздел, който се нарича Зона за играчи, може да въведете номера на тиража, който ви интересува. В това отделение на платформата за проверка на Тото резултати е възможно да се проверят и доста по-стари тиражи на Българския спортен тотализатор.

След това въвеждате числата от вашия фиш, както и неговия номер. Когато въведете всички необходими данни е необходимо да натиснете на раздела Провери, с който можете да проверите дали имате печеливши числа. Съществува и възможност за проверка на допълнителната опция за печалби, наречена Втори тото шанс. За целта е необходимо само да се въведе актуалния номер на Тото фиша от съответното теглене на Българския спортен тотализатор.

 

Все повече хора предпочитат да играят Тото онлайн. Това е продиктувано от навлизането на новите технологии в тези игри, както и от все по-оскъдното време, което можем да отделим за да посетим Тото пункт и да закупим фиш. За тази цел, Българския спортен тотализатор е създал и схема с регистрация на сайта на БСТ. Необходимо е да се въведе ЕГН на лицето или ЕИК, при условие че потребителят е чужденец. Тъй като подобни игри са предназначени за пълнолетни потребители, при регистрирането трябва да се удостовери, че регистриращият се има 18 навършени години. Допълнителни данни, които се изискват, са актуален имейл адрес, парола, както и потребителско име.
След попълване на данните на вашия имейл адрес ще получите потвърждение за регистрацията ви, като може да влезете във вашия нов профил, създаден в сайта на Българския спортен тотализатор. Допълнителни указания могат да се намерят в раздела Общи правила и условия, намиращ се в левия ъгъл на платформата на БСТ. При условие, че не успете да се регистрирате успешно на сайта, трябва да изпратите вашия имейл адрес на служители от Спортния тотализатор. Това може да стане по служебен път, след като сте предоставили всички необходими данни на посочения в платформата на БСТ електронен адрес за обратна връзка, намиращ се в графата Често задавани въпроси.
В сайта на Българския спортен тотализатор може да се намерят и данни за определени числа, които са се падали в тиражите на Тото 2. Този раздел се нарича Статистика и се отнася до тиражите от 6/49, 6/42 и 5/35.

Проверка на болничен лист

Онлайн проверка на болнични

Хората, които са използвали или ползват болничен, могат да проверят своя актуален осигурителен статут, както и данни за техния болничен лист. Тези данни са публикувани в интернет сайта на НОИ.
За да се извърши проверката е нужно да се влезе страницата на Националния осигурителен институт, където всеки може да открие информация, относно своя статут.
Там може да се установи, че НОИ предоставя на лицата специален ПИК, с който да се проверява статута на болничния лист. Това е личен персонален идентификационен код, който може да бъде получен в териториалните подразделения на Националния осигурителен институт. Това става в Районните управления на социално осигуряване (РУСО) или в Софийското управление на социално осигуряване (СУСО), в зависимост къде е постоянният адрес на лицето. Там има образци на документите, които трябва да бъдат попълнени, както и указания за тяхното правилно въвеждане. За проверка на статута е нужно да се въведе името на осигуряваното или самоосигуряващото се лице, както и ЕИК номер и име на представителя на лицето. Заявлението се подава, адресирано към Директора на РУСО или СУСО, в зависимост от адресната регистрация на лицето.

Бърза проверка на болничен

След получаването на ПИК има няколко стъпки, с помощта на които може да се провери бързо статута на болничния лист на осигуреното или самоосигуряващото се лице. Те могат да бъдат извършени в следния порядък:

 1. Отваряте Интернет страницата на НОИ.
 2. Кликвате на раздела за онлайн услуги, предоставяни от сайта на Националния осигурителен институт.
 3. Следващата стъпка е да натиснете върху менюто вляво, където е посочен раздела „По ЕГН и ПИК на НОИ“.
 4. След това се избира „Електронния регистър на болничните листове“.

Справка на болничен

След получаването на ПИК, когато въведете своите данни в сайта на НОИ, ще получите обстойна информация за вашия осигурителен статут. Такива данни са:

 • Лични данни;
 • IBAN на сметката, към която е подадена декларация към НОИ;
 • Данни от болничния лист, като: номер на болничния документ; в отпуска от/до; ЕИК на осигуряваното лице; входящ номер в ТП на НОИ; тип и статус на болничния документ; дата и годината, на която е издаден болничния лист; изплатената сума от болничния лист в лева; доходи, съобразно които е пресметнато обезщетението по периоди на болничния лист.

Проверка на здравни осигуровки по ЕГН в НАП

Справка в НАП на здравноосигурителен статус

Ако желаете да се осведомите дали сте здравно осигурени, трябва да посетите Интернет страницата на НАП. След като я отворите, можете да изберете една от опциите за проверка. Най-често, това е опцията с проверка на ПИК кода. За да получите достъп до информацията за здравно осигуряване е необходимо да въведете задължителна информация и данни, под формата на ЕГН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ, ако сте юридическо лице. В последния случай се нуждаете от въвеждането на Идентификационния номер на ЮЛ. Следващата стъпка е да се въведе ПИК и да се продължи с влизането в системата.

Това са трите стъпки, с които ще можете лесно да проверите своите здравни осигуровки:

Стъпка 1: Натискате върху „Вход в портала на е-услуги със свободен достъп“.

 

Стъпка 2: Кликнете върху „Здравноосигурителен статус – проверка“.

 

Стъпка 3: След това се въвежда ЕГН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ на юридическо лице.

За осигурените лица, които не разполагат с ПИК, съществува и възможност за проверка, която е с по-свободен достъп. В отделението „Е-услуги за свободен достъп“ се избира „Вход“. В този случай се появяват няколко възможности за кликване:

 • „Здравноосигурителен калкулатор“
 • „Здравноосигурителен статус“
 • „Публичен регистър на обезпечения“
 • „Лица, регистрирани по ЗДДС“

При избор на втората възможност – „Здравноосигурителен статус“, ще трябва да въведете ЕГН, ЛНЧ, служебен номер на НАП или БУЛСТАТ на юридическо лице. Така ще получите необходимата информация.

Проверка на здравни осигуровки

За хора, които са трайно безработни, е необходимо сами да внесат задължителните си здравни осигуровки. Това се извършва в структурите на НАП в населените места, където е постоянният адрес на лицата. Внасянето на задължителните здравни осигуровки от тези лица се прави, въз основа на попълване на т. нар. „Образец 7“. Декларацията може да се попълни в местните структури на НАП или да се изпрати по пощата.

Важно е да се спазват сроковете, за подаване на тези документи.

Подаваните документи трябва да са попълнени до края на месеца, предхождащ месеца, в който се прекратяват трудовите правоотношения и съответно – плащането от работодателя на задължителните здравни осигуровки на лицата.

Когато не се спази срока или се пропусне да се подаде декларацията „Образец 7“, лицата подлежат на финансова санкция от 1000 лева. При неплащане на здравни осигуровки за три месеца в последните 36 месеца, тогава здравните права на лицата ще бъдат преустановени. Те ще бъдат възобновени, когато се изплатят задълженията към НАП.

Вижте още информация на тема здравно осигуряване тук!

Петролните компании продължават да инвестират милиарди в търсене на алтернативни горива

Tърсенето на революционни начини за добиване на автомобилни горива, използващи природен газ вместо петрол, никога не е било толкова голямо, съобщиха специалисти. Основната причина за това безспорно са покачващите се цени на петрола и първите видими последици от глобалното затопляне.

Петролните компании инвестират милиарди долари в разработването на технологията GTL (Gas To Liquids), която може да бъде използвана за произвеждането на висококачествен дизел и много други горива, обикновено съдържащи петрол.

Тази технология е разработена още през Втората световна война в Нацистка Германия, но за първи път ще бъде официално представена за комерсиална употреба след отварянето на най-голямата фабрика Oryx GTL в Катар.

Фабриката Oryx GTL, която е съвместен проект на компанията от Южна Африка Sasol и Qatar Petroleum, е внимателно следена от всички големи инвеститори и конкуренти в бранша, като за нея се очаква да е следващото голямо събитие в енергийния отрасъл.

По думите на Франк Харис, анализатор за шотландската петролна компания Wood Mackenzie, Oryx е повратната точка за GTL индустрията. Той обясни, че ако Oryx се окаже печеливш проект, заедно с няколко други подобни проекта по света, това ще бъде силен катализатор за GTL индустрията.

Според прогнозите на Wood Mackenzie през следващите 10 години в GTL ще бъдат инвестирани повече от 40 млрд. USD, като проектите ще са разположени главно в малкото Арабско емирство Катар. Прогнозите също така предвиждат производство от 600 хил. барела GTL горива на ден до 2015 г., като според анализаторите истинският бум предстои след 2015 г.

Според прогнозите на други компании като например Cambridge Energy Re-search Associates, дневният добив през 2015 г. ще е 1 млн. барела. Потенциалът на този пазар е огромен, като за пример само Япония е изявила желание до 2030 г. 1/5 от използваните в страната горива да са GTL или биогорива.

Автомобилните производители също са доста заинтересовани от GTL технологията. В момента холандската компания Shell работи съвместно с Toyota, Volkswagen и DaimlerChrysler по проект, целящ разработването на двигатели, работещи с чист GTL дизел, който комбинира висока мощност и изключително ниско ниво на отделяни вредни емисии.

Катар, където са съсредоточени третите по големина в света находища на природен газ, се очаква да се превърне в световната GTL столица със съсредоточаване на над 70% от общите инвестиции в сектора. Компаниите Shell и ExxonMobil също планират построяването на GTL фабрики в Катар. Други страни, в които се очаква скоро да започне осъществяването на подобни проекти са Нигерия, Колумбия, Алжир, Египет, Австралия, Тринидад и Иран.