Архив на категория: Справка

Фотоволтаичната индустрия в Европа с поглед към бъдещето

Mиналата седмица 400 делегати, сред които политици, учени, финансисти и индустриалци, се събраха в Брюксел за първата Главна среща на Платформата на европейските фотоволтаични технологии. На срещата бяха обсъдени работата и резултатите от първата година на съществуването на платформата, по време на която енергията и осигуреността на доставките се превърнаха в световни проблеми.

Срещата беше открита с препоръките на еврокомисаря Янез Поточник, според който страните членки трябва по-добре да координират на национално ниво програмите за изследване и развитие на фотоволтаичните (PV) технологии съобразно общото европейско ниво.

PV Платформата беше създадена през 2005 г. с цел постигане на планираните за 2030 г. резултати относно използване на слънчева енергия, т.нар. 2030 PV Vision. В момента към Платформата работят четири групи за развитие на различни програми. Основната задача в момента е убеждаването на водещите европейски индустриални гиганти във важността, ползата и възможностите на алтернативните енергийни източници.

Друга важна задача е подобряване на конкурентоспособността на сектора, паралелно с неговото развитие в Европа, посредством различни механизми за подкрепа, като данъчни облекчения и т.н. Платформата също така работи върху изграждането на Европейска енергийна политика, отчитайки факта, че слънчевата енергия има голям дългосрочен потенциал и несъмнено ще се превърне в пазар, привличащ много компании.

Платформата също така обединява акционери в PV сектора и се занимава с широк спектър от действия, свързани с осъществяването на 2030 PV Vision. Според последните проучвания, ако се запазят сегашните темпове на развитие и политическа подкрепа до 2017 г. PV енергийният сектор ще осигурява електричество, достатъчно да захрани над 7 млн. домакинства в Европа.