Архив за етитет: EVN

Сметка към EVN България

Проверка и плащане на сметка за ток към EVN България

Когато посетите сайта на „ЕVN България Електроснабдяване ЕАД“ – www.evn.bg , ще видите няколко секции, които се отнасят за клиенти на компанията. Първата от тях, Частни клиенти, има следното съдържание :

 • Проверка на сметка
 • Електрическа енергия
 • Топлинна енергия
 • Енергийна ефективност
 • Бюлетин на клиента

Освен тях, на същата страница, можете да намерите цялата най-често търсена информация, разделена в две групи :

 1. Електроенергия : промяна на потребителя/закриване на партида,
  включване към електрическата мрежа (процеса завършва с договор), известяване преди спиране на захранването за неплатени сметки,
  поставяне на електромери/смяна на тарифност, фактура за употребената енергия, както и някои полезни съвети;
 2. Топлоенергия : смяна на името на клиента/прекратяване на договор,
  присъединяване към топлофикационната мрежа, устройства за измерване на топлоенергията, управление и ремонт на отоплителните средства;

Проверка на сметка към ЕВН

Плащане на сметка

Чрез платформата EVN Онлайн плюс можете да проверявате и заплащите дължимото към Електроснабдяване или Топлофикация. Услугата предлага изгодни условия : сигурност на личните данни при регистрация, справка както за настоящи, така и за стари сметки, онлайн превод чрез кредитна или дебитна карта към БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ;

Как да се регистрираме ?

Нужни са Ви само клиентски номер, номер на фактура съставена за Вас като потре-бител и актуален имейл, който използвате .
След това, можете да поискате издаване на „е-фактура”. Услугата трябва се заяви в EVN Офис или да изпратите попълнен и подписан формуляр Декларация за битови клиенти за топлоенергия на адрес: EVN България, 4000 гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов №37 или по електронен път на : info@evn.bg.

Срокове за плащане на електроенергия

От май-юни 2016 г. излезе новият график за издаване на фактури, което означава че някои клиенти ще заплатят две сметки през май или юни, но това няма да надвиши броя на годишните плащания, който е дванадесет.
Съществуват четири различни срока, в които групите платци погасяват задълженията. Подробностите може да намерите на същата страница или върху касовият бон(полето означено Срок за плащане – неизменяем, десет дни от издаването на фактурата).

Допълнителни услуги

Ако предоставите Ваш телефон или имейл, дружеството безплатно ще Ви информира(чрез SMS или писмо) за предстоящо спиране на захранването към имота, който ползвате.
В същата секция ще видите всички често задавани въпроси свързани с отчитането и издаването на фактури.

Начини на плащане

Възможностите включват :

 • Плащане с карта чрез EVN Онлайн плюс;
 • Незабавно инкасо;
 • Интернет банкиране (предварително заявена услуга);
 • Банкомат;
 • ePay.bg;
 • Transcard;
 • SMS

Изписани са и IBAN номерата на банките, към които да платите :

 • За електричество, към Ситибанк Н.А. – клон София, ВІС: CITIBGSF ; IBAN: BG39 CITI 9250 1000 1090 01 ;
 • За топлоенергия, към ING Bank – София, BIC: INGBBGSF ; IBAN: BG49 INGB 9145 1002 4596 23;

За допълнителни въпроси и справки към дружеството, в секция Контакти ще видите телефоните, на които да се свържете : 0700 1 0007 – за потребители на електроенергия и 0700 1 7898 – за топлоенергия.