Архив за етитет: proverka na tok

Енерго Про – проверка на сметка и плащане

Мрежата на ЕНЕРГО-ПРО

На сайта на „Енерго-Про“ Варна ЕАД : https://www.energo-pro.bg , потребителите на енергодоставчика могат да проверят своята сметка, както и да се запознаят с всички услуги на компанията.

Енерго Про – проверка на ток

В графа Клиенти от главното меню, са описани цените на потребление за битовите и стопанските клиенти. Съществуват двойнотарифни – с дневна и нощна тарифа, както и еднотарифни електромери-отчитащи само една скала, като разходът се пресмята за килоВат часа. Ако искате да смените вашият електромер, трябва да посетите офис на компанията, да подадете заявление и да платите за услугата.
Пълният ценоразпис се намира в същата графа под името Цени на допълнителни услуги. Освен паричната стойност за дадена манипулация е обявен и срок за изпълнение, който никога не надвишава 30 дни. Не всички административни дейности се заплащат, като някои са съобразени със Закона за енергетиката, който облагодетелства т.нар. „уязвими клиенти“. Съдържанието на съответния закон може да бъде намерено в графа Допълнителна информация.
В секция Начини на плащане ще се запознаете с вариантите за издължа-ване на „Енерго-Про“ЕАД.

По банков път :

 • Декларирано желание за директен дебит, чрез Вашата сметка всеки месец;
 • Използвайки ePay функция от банкомат и въвеждайки Търговският идентификационен код на енергодоставчика;
 • Превод по банковата сметка на ЕНЕРГО-ПРО;

На място :

 • В Центъра за обслужване на клиенти;
 • Чрез платформите Easypay и FastPay;
 • В офисите на Български пощи;
 • Касите на Информационно обслужване;

По Интернет :

 • Чрез услугата електронно банкиране на Вашата банка;
 • Онлайн системата Epay.bg;

Винаги можете да проверите дължимото по вашата сметка онлайн, като попълните 10-цифреният код на клиентския Ви номер. Всички други справки се правят по същия начин или по телефона на дружеството –
0700 1 61 61;
Както и други големи компании, ЕНЕРГО-ПРО също издава фактури в електронна форма със следните ползи: удобство, бързина, сигурност, опазване на околната среда;
Важното тук е, че трябва да подадете бланка (която можете да намерите в Заявете електронна фактура ) по няколко начина:

 • Лично на адрес : Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Г;
 • Сканирана бланка на service@energo-pro.bg;
 • Чрез факс на номер 052 577 665;
 • В Център за обслужване на клиенти;

Местоположението на всички пунктове за работа с потребители са качени онлайн на Нашите адреси заедно с работното им време.
В секцията Как да стана клиент ще намерите необходимите указания как да се присъедините към  „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и да станете потре-бител на достъп и пренос на електроенергия.

Проверка на сметка към ЧЕЗ

Проверка на ток към ЧЕЗ ГРУП, един от най-големите енергодоставчици в България, скоро отпразнува своя единадесети рожден ден. На сайта на компанията –
http://www.cez.bg/ , потребителите могат да проверят сметката си, както и да намерят друга полезна информация.
В графата Електронна фактура можете да заявите получаването на такава, като се регистрирате. Данните, които се изискват са : клиентски номер (който можете да намерите върху всяка фактура), оторизационен код, имейл адрес, телефон; После трябва да отговорите на няколко въпроса, свързани с SMS известия и желание за получаване на материали от ЧЕЗ.

Проверка на сметка в сайта на ЧЕЗ

Получаването на SMS е полезна услуга, която Ви информира за :

 • Неплатени задължения
 • Статус на сметката Ви
 • Известия за предстоящо спиране на тока

В секция Аварии и текущи ремонти се прави справка дали в момента към вашето населено място е прекъснато захранването.
Следва Дистанционно обслужване, където можете да заявите определени услуги да се извършват след обаждане по телефона. Разбира се, опцията е възможна само ако е предварително попълнен от Вас формуляр в Центровете за клиенти. Общите правила за услугата ще видите на същата страница.
Калкулатор за изчисляване на месечна консумация на електроенергия е полезна и бърза възможност за пресмятане на сметката Ви. Единственото, което трябва да знаете са показателите на тарифите Ви (дневна и нощна, ако сте на двутарифен план). Калкулаторът събира целият разход по процеса на електроснабдяване и създава данъчна основа, върху която се начислява ДДС.

Възможности за плащане :

По банков път чрез : превод от банков клон, кредитна или дебитна карта през банкомат (не забравяйте Вашият Клиентски номер), разплащателна сметка от банката;
По Интернет чрез : интернет банкиране, платформата ePay на сайта-
www.ePay.bg (изисква регистрация), системата UPAY на ОББ на техният сайт – https://www.ubbpay.bg, както и през Транскард (www.transcard.bg )и
iCard (www.icard.bg);
Чрез SMS – отново през ePay и iCard; Задължително от български номер и през валидна банкова карта.
По сметките на Сити Банк и ING Банк;
В офисите на EasyPay и FastPay;
В клон на Български пощи;
В пунктовете на ДСК и УниКредит Булбанк;

Присъединяване към мрежата на ЧЕЗ :

В графата Нови клиенти ще намерите всичко необходимо, за да заявите Вашето желание, като битов или небитов абонат. Услугата се заплаща, като цената за монтиране на електромер(ако такъв план бъде одобрен) не е посочена и трябва да се направи справка на телефона на снабдителя –
0700 10 010;