Архив на категория: Uncategorized

История на ядрената енергетика в България

История на ядрената енергетика в България

Начало за използване на ядрената енергия за мирни цели у нас е поставено със сключване на междуправителствена спогодба между бившия СССР и България от 14 юни 1955г. и разпореждане на Министерския съвет от 23 юни с.г. По силата на тези документи се извършва селекция на български кадри – ядрени физици и инженери. Започва изграждане в София на атомна научно-изследователска база към Физическият институт на БАН. През 1962г. е въведен в работа изследователския реактор ИРТ-2000. С това се залагат основите за прилагане на ядрени технологии у нас – Хронология.

От 1990г. под ръководството на МААЕ се провеждат мисии за преглед и проверка, както и планиране на мерки за повишаване на безопасността на блоковете на АЕЦ “Козлодуй” и особено за енергоблокове 1÷4 с реакторни инсталации ВВЭР-440, модел В-230:

Основните проектни парметри и характеристики на реакторните инсталации на АЕЦ “Козлодуй” са приведени в Таблица №1

Инсталирането на електрическите мощности и производството на електроенергия от тях до 2000г., както и делът им от общия електроенергиен баланс в България е показано в Таблица№2

През 1981г. е избрана и утвърдена от МС втората площадка “Белене” за изграждане на АЕЦ. Още същата година започва инженерното усвояване на площадката. Проектът за централата е разработен през 1987г., предвиждащ изграждане на 2 енергоблока по 1000MW по проект подобен на АЕЦ “Козлодуй”. Същата година започва изграждане на първия енергоблок на централата.

На Атомната централа – АЕЦ “Козлодуй” от началото на експлоатация – 1974г. до сега, по Международната 7-степенна скала за ядрени събития не са допускани и възниквали инциденти над ниво 2, при критично ниво 3 – сериозни инциденти и аварии, съпроводени с радиоактивно замърсяване на околната среда.

Сметка към EVN България

Проверка и плащане на сметка за ток към EVN България

Когато посетите сайта на „ЕVN България Електроснабдяване ЕАД“ – www.evn.bg , ще видите няколко секции, които се отнасят за клиенти на компанията. Първата от тях, Частни клиенти, има следното съдържание :

 • Проверка на сметка
 • Електрическа енергия
 • Топлинна енергия
 • Енергийна ефективност
 • Бюлетин на клиента

Освен тях, на същата страница, можете да намерите цялата най-често търсена информация, разделена в две групи :

 1. Електроенергия : промяна на потребителя/закриване на партида,
  включване към електрическата мрежа (процеса завършва с договор), известяване преди спиране на захранването за неплатени сметки,
  поставяне на електромери/смяна на тарифност, фактура за употребената енергия, както и някои полезни съвети;
 2. Топлоенергия : смяна на името на клиента/прекратяване на договор,
  присъединяване към топлофикационната мрежа, устройства за измерване на топлоенергията, управление и ремонт на отоплителните средства;

Проверка на сметка към ЕВН

Плащане на сметка

Чрез платформата EVN Онлайн плюс можете да проверявате и заплащите дължимото към Електроснабдяване или Топлофикация. Услугата предлага изгодни условия : сигурност на личните данни при регистрация, справка както за настоящи, така и за стари сметки, онлайн превод чрез кредитна или дебитна карта към БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ;

Как да се регистрираме ?

Нужни са Ви само клиентски номер, номер на фактура съставена за Вас като потре-бител и актуален имейл, който използвате .
След това, можете да поискате издаване на „е-фактура”. Услугата трябва се заяви в EVN Офис или да изпратите попълнен и подписан формуляр Декларация за битови клиенти за топлоенергия на адрес: EVN България, 4000 гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов №37 или по електронен път на : info@evn.bg.

Срокове за плащане на електроенергия

От май-юни 2016 г. излезе новият график за издаване на фактури, което означава че някои клиенти ще заплатят две сметки през май или юни, но това няма да надвиши броя на годишните плащания, който е дванадесет.
Съществуват четири различни срока, в които групите платци погасяват задълженията. Подробностите може да намерите на същата страница или върху касовият бон(полето означено Срок за плащане – неизменяем, десет дни от издаването на фактурата).

Допълнителни услуги

Ако предоставите Ваш телефон или имейл, дружеството безплатно ще Ви информира(чрез SMS или писмо) за предстоящо спиране на захранването към имота, който ползвате.
В същата секция ще видите всички често задавани въпроси свързани с отчитането и издаването на фактури.

Начини на плащане

Възможностите включват :

 • Плащане с карта чрез EVN Онлайн плюс;
 • Незабавно инкасо;
 • Интернет банкиране (предварително заявена услуга);
 • Банкомат;
 • ePay.bg;
 • Transcard;
 • SMS

Изписани са и IBAN номерата на банките, към които да платите :

 • За електричество, към Ситибанк Н.А. – клон София, ВІС: CITIBGSF ; IBAN: BG39 CITI 9250 1000 1090 01 ;
 • За топлоенергия, към ING Bank – София, BIC: INGBBGSF ; IBAN: BG49 INGB 9145 1002 4596 23;

За допълнителни въпроси и справки към дружеството, в секция Контакти ще видите телефоните, на които да се свържете : 0700 1 0007 – за потребители на електроенергия и 0700 1 7898 – за топлоенергия.

Енерго Про – проверка на сметка и плащане

Мрежата на ЕНЕРГО-ПРО

На сайта на „Енерго-Про“ Варна ЕАД : https://www.energo-pro.bg , потребителите на енергодоставчика могат да проверят своята сметка, както и да се запознаят с всички услуги на компанията.

Енерго Про – проверка на ток

В графа Клиенти от главното меню, са описани цените на потребление за битовите и стопанските клиенти. Съществуват двойнотарифни – с дневна и нощна тарифа, както и еднотарифни електромери-отчитащи само една скала, като разходът се пресмята за килоВат часа. Ако искате да смените вашият електромер, трябва да посетите офис на компанията, да подадете заявление и да платите за услугата.
Пълният ценоразпис се намира в същата графа под името Цени на допълнителни услуги. Освен паричната стойност за дадена манипулация е обявен и срок за изпълнение, който никога не надвишава 30 дни. Не всички административни дейности се заплащат, като някои са съобразени със Закона за енергетиката, който облагодетелства т.нар. „уязвими клиенти“. Съдържанието на съответния закон може да бъде намерено в графа Допълнителна информация.
В секция Начини на плащане ще се запознаете с вариантите за издължа-ване на „Енерго-Про“ЕАД.

По банков път :

 • Декларирано желание за директен дебит, чрез Вашата сметка всеки месец;
 • Използвайки ePay функция от банкомат и въвеждайки Търговският идентификационен код на енергодоставчика;
 • Превод по банковата сметка на ЕНЕРГО-ПРО;

На място :

 • В Центъра за обслужване на клиенти;
 • Чрез платформите Easypay и FastPay;
 • В офисите на Български пощи;
 • Касите на Информационно обслужване;

По Интернет :

 • Чрез услугата електронно банкиране на Вашата банка;
 • Онлайн системата Epay.bg;

Винаги можете да проверите дължимото по вашата сметка онлайн, като попълните 10-цифреният код на клиентския Ви номер. Всички други справки се правят по същия начин или по телефона на дружеството –
0700 1 61 61;
Както и други големи компании, ЕНЕРГО-ПРО също издава фактури в електронна форма със следните ползи: удобство, бързина, сигурност, опазване на околната среда;
Важното тук е, че трябва да подадете бланка (която можете да намерите в Заявете електронна фактура ) по няколко начина:

 • Лично на адрес : Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Г;
 • Сканирана бланка на service@energo-pro.bg;
 • Чрез факс на номер 052 577 665;
 • В Център за обслужване на клиенти;

Местоположението на всички пунктове за работа с потребители са качени онлайн на Нашите адреси заедно с работното им време.
В секцията Как да стана клиент ще намерите необходимите указания как да се присъедините към  „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и да станете потре-бител на достъп и пренос на електроенергия.