Проверка на болничен лист

Онлайн проверка на болнични

Хората, които са използвали или ползват болничен, могат да проверят своя актуален осигурителен статут, както и данни за техния болничен лист. Тези данни са публикувани в интернет сайта на НОИ.
За да се извърши проверката е нужно да се влезе страницата на Националния осигурителен институт, където всеки може да открие информация, относно своя статут.
Там може да се установи, че НОИ предоставя на лицата специален ПИК, с който да се проверява статута на болничния лист. Това е личен персонален идентификационен код, който може да бъде получен в териториалните подразделения на Националния осигурителен институт. Това става в Районните управления на социално осигуряване (РУСО) или в Софийското управление на социално осигуряване (СУСО), в зависимост къде е постоянният адрес на лицето. Там има образци на документите, които трябва да бъдат попълнени, както и указания за тяхното правилно въвеждане. За проверка на статута е нужно да се въведе името на осигуряваното или самоосигуряващото се лице, както и ЕИК номер и име на представителя на лицето. Заявлението се подава, адресирано към Директора на РУСО или СУСО, в зависимост от адресната регистрация на лицето.

Бърза проверка на болничен

След получаването на ПИК има няколко стъпки, с помощта на които може да се провери бързо статута на болничния лист на осигуреното или самоосигуряващото се лице. Те могат да бъдат извършени в следния порядък:

  1. Отваряте Интернет страницата на НОИ.
  2. Кликвате на раздела за онлайн услуги, предоставяни от сайта на Националния осигурителен институт.
  3. Следващата стъпка е да натиснете върху менюто вляво, където е посочен раздела „По ЕГН и ПИК на НОИ“.
  4. След това се избира „Електронния регистър на болничните листове“.

Справка на болничен

След получаването на ПИК, когато въведете своите данни в сайта на НОИ, ще получите обстойна информация за вашия осигурителен статут. Такива данни са:

  • Лични данни;
  • IBAN на сметката, към която е подадена декларация към НОИ;
  • Данни от болничния лист, като: номер на болничния документ; в отпуска от/до; ЕИК на осигуряваното лице; входящ номер в ТП на НОИ; тип и статус на болничния документ; дата и годината, на която е издаден болничния лист; изплатената сума от болничния лист в лева; доходи, съобразно които е пресметнато обезщетението по периоди на болничния лист.

Вашият коментар