Предимства на домашните пречиствателни станции

За локалните пречиствателни станции се говори доста в последните години и предполагам всеки е наясно, че тези малки, домашни пречиствателни съоръжения са не само полезни за нас, но и за опазването на водите на планетата ни по — чисти.

Полза от този вид пречиствателни съоръжения имат жителите на селата и отдалечените райони в страната, където няма изградени канализация и пречиствателни станции, жителите и гостите на градовете и селата по черноморското ни крайбрежие, които от години страдат от липса на достатъчно пречиствателни станции, хотелите, заведенията, малките обществени обекти и т. н.

По начина на пречистване на замърсените води пречиствателните съоръжения се делят на няколко вида: биологични, механични, физико — химични и химични, като от това до каква степен ще е пречистена водата се избира и вид пречиствателно съоръжение.

Тези пречиствателни съоръжения работят с различен капацитет на преработване на отпадъчните води и е напълно възможно да се закупи една пречиствателна станция, която да обслужва няколко домакинства, като по този начин разходите по покупката на съоръжението се делят на отделните домакинства, което е икономически изгодно.

Домашните пречиствателни станции не заемат място и могат да бъдат вкопани в земята или надземни, което е също голямо улеснение, а освен това не се нуждаят и от специализирана техническа поддръжка, тъй като са напълно автоматизирани.

В зависимост от това до каква степен е пречистена замърсената вода тя може да бъде използвана повторно ( за поливане, за миене на коли и т. н.) или да бъде заустена във водоемите.

За разлика от септичните ями ( които са забранени за ползване в редица европейски страни) домашните пречиствателни станции не миришат.

Най — голямото им предимство обаче си остава факта, че благодарение на тяхната ефективна работа ние можем да опазим нашето най — ценно богатство — водата си чиста.

Вашият коментар