За какво да следим при избора на компресор

Как да изберем добър компресор за боядисване?

Оказва се, че изборът не е толкова труден, ако сте запознати с най-важните изисквания, на които трябва да отговаря той. Нека да ги разгледаме.
Ето за какво най-вече е необходимо да следим при избора на компресор:

На първо място компресорът е необходимо да осигурява необходимото работно налягане на сгъстен въздух, както и необходимия дебит на сгъстен въздух. Тези две изисквания са най-съществени.
Ако ги спазвате, тогава всичко останало не е чак толкова важно. И има ли налице правилно координиране на дебита и налягането на въздуха, то тогава наистина може да се поздравите с добрия избор.

Какво е препоръчително да направите, за да не сгрешите?

Добре би било да отделите малко време за предварителни изчисления и да установите прогнозния си въздушен поток, както и необходимото налягане.

Обикновено производителите на компресори посочват какво е максималното налягане, но трябва да се има предвид, че работното обикновено е по-ниско. Това се случва защото в режим на готовност компресорът не произвежда сгъстен въздух, а пневматичният инструмент работи благодарение на въздуха в приемника. Компресорът изпомпва 8 бара и се изключва, а ако включите инструмента, тогава работата ще се извърши поради натрупания в приемника въздух. По това време налягането спада и компресорът стартира само на 6 бара. Излича, че ако инструментът работи на 6,5 бара, тогава компресор с 8 бара може да не е достатъчен. В този случай компресор с работно налягане от 10 бара би бил оптимален. Но по принцип работното налягане обикновено е с 2 бара по-ниско от максималното налягане.

Производителите обикновено посочват ефективността на засмукване, т.е. теоретичните характеристики на съответния компресор за боядисване. Теоретичната производителност е равна на обема въздух, който поема буталото на компресора.

По принцип, когато теоретичният капацитет, посочен на етикета, е 200 lmin, действителната производителност на съответния модел компресор за боядисване би била приблизително 140 lmin и дори по-ниска.

Вашият коментар